Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

13 tháng 4, 2009

Hình ảnh tuabin hơi nước (steam turbine)

http://www.dieselduck.net/machine/05%20steam/steam_page/ek.AniSteamTurbine.gif
http://www.powergeneration.siemens.com/NR/rdonlyres/2D7C70A0-8A42-483E-83F9-326103A3986A/0/Steam_Turbine2_000342.jpg

http://www.powergeneration.siemens.com/NR/rdonlyres/2C99211B-D6C1-4FC4-BB74-FDF6C4216981/0/Steam_Turbine_Altbach_001339.jpg
http://www.qualitytonnes.com/images/methodologies5.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Dampfturbine_Montage01.jpg
http://www.dieselduck.net/machine/05%20steam/steam_page/steam_turbine_rotor.02.jpg
http://www.power-technology.com/contractor_images/peterbro/3-steam-turbine.jpg

SCCK.TK

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây