Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

8 tháng 5, 2009

Giải pháp belzona chống ăn mòn cho bơm nước sông

Belzona là giải pháp tốt cho việc chống lại sự ăn mòn các bộ phận của bơm nước sông nhiễm mặn từ nước biển.

CÁC HÌNH ẢNH BELZONA PHỤC HỒI BỀ MẶT BỊ ĂN MÒN CỦA BƠM NƯỚC LÀM MÁT

Sử dụng sản phẩm: Belzona 1111 Super Metal (là vật liệu polime gia cố bởi thép và ceramic), Belzona 1341 Supermetalglide (xem đặc tính của sản phẩm ở dưới).Bơm bị ăn mòn do nước sông mặn và do xâm thực

Sử dụng sản phẩm: Belzona 1111 Super Metal, Belzona 1341 Supermetalglide

Xem đặc tính và lĩnh vực ứng dụng của các sản phẩm Belzona

Belzona Protective Coatings & Repair Composites


BELZONA METALLIC POLYMERS
for the Repair and Protection of Machinery and Equipment

BELZONA� 1111 (SUPER METAL)

� Machinable, rebuilding grade product

BELZONA� 1121 (SUPER XL-METAL)

� Machinable, extended life rebuilding grade product

BELZONA� 1131 (BEARING METAL)

� Machinable, self-lubricating rebuilding grade product

BELZONA� 1211/1221 (SUPER E-METAL)

� Machinable, rapid curing, emergency repair products

BELZONA� 1251/5851 (HA-METAL)

� Single component, heat-activated products - rebuilding & coating grades

BELZONA� 1311 (CERAMIC R-METAL)

� Erosion/corrosion resistant rebuilding grade product

BELZONA� 1321 (CERAMIC S-METAL)

� Erosion/corrosion resistant coating

BELZONA� 1341 (SUPERMETALGLIDE)

� Efficiency enhancement coating

BELZONA� 1391 (CERAMIC HD METAL)

� High temperature erosion/corrosion resistant coating

BELZONA� 1522 (CERAMIC HTS2 METAL)

� High temperature protection from erosion/corrosion - spray-applied

BELZONA� 1591 (CERAMIC XHT METAL)

� Ultra high temperature erosion/corrosion resistant coating

BELZONA� 1811/1812 (CERAMIC CARBIDE)

� Abrasion resistant lining materials


SCCK.TK

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây