Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

27 tháng 7, 2009

Nhung mau cau tieng Anh hay...Oh my God

Có hai cao thủ về tiếng Anh nói chuyện với nhau mà cả người học tiếng Việt và người học tiếng Anh cũng khó mà hiểu nổi, nhưng may quá cuối cùng họ cũng chịu công bố bản song ngữ Anh – Việt của mình sau nhiều năm giữ kín, xin được công bố để mọi người tham khảo chơi:

A: Beg hello you. I have one love toilet (Xin chào Anh. tôi có một yêu cầu…)

B: Say go (nói đi).

A: I need a female letter sign. You see star? (Tôi cần một nữ thư ký, Anh thấy sao?)

B: I not bag hour copper Italy, You only is a Chief room, Company no have nine book that (Tôi không bao giờ đồng ý, Anh chỉ là một trưởng phòng, Công ty không có chính sách đó).

A: But, I have over many work, I no bear float (nhưng tôi có quá nhiều việc, tôi không chịu nổi)….

B: Wear shelf you (Mặc kệ Anh)…

A: But …(nhưng)

B: Stop go, no table half (Thôi đi, không bàn nữa)…

(…………………………..01 minute passed………………………………………01 phút trôi qua)

A: If Italy England as thus, I will think work… (Nếu Ý Anh như thế, tôi sẽ nghỉ việc…)

B: OK. Sugar you you go, sugar company company goes….(OK, Đường anh Anh đi, đường công ty công ty đi…)

A: Here is single think work of me. I go here (Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Tôi đi đây).

B: Go go, not return here…Nest father you! (Đi đi, đừng quay lại đây…Tổ cha mày!)

P/S:

After that 40 days, Mr.A sugar sugar nine nine think work and arrive a company new (sau đó 40 ngày, Ông A đã đường đường chính chính nghỉ việc và đến một công ty mới....Trời ơi! Tiếng Anh của mình ….cũng …gần đạt đỉnh cao của họ rồi ???)

Hoàng Thanh

SCCK.TK

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây