Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

16 tháng 3, 2010

Công nghệ Tua bin hơi loại KA13E2-2 - Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 4


Tua bin hơi loi KA13E2-2, da trên nn tng thiết kế ca KA13E, được đánh giá là t máy vn hành n đnh, hiu sut cao, thân thin vi môi trường đã được lp đt nhiu nhà máy đin trên thế gii. Nhà máy nhit đin Phú M 4 có cu hình 2-2-1 bao gm 02 t máy tuabin khí GT13E2, và 01 t máy tua bin hơi KA13E2-2 vi 169MW đưa vào vn hành thương mi ti vào ngày 17//08/2004.


 
Cánh tuabin hơi của Alstom đã được lắp đặt ở 80 quốc gia trên tòan thế giới và được phát minh dựa trên 17 công nghệ khác nhau. Alstom có cánh tuabin hơi lớn nhất hơn bất kỳ nhà sản xuất thiết bị nổi tiếng khác và đó là cánh để tính toán cho hơn 420GW, và chiếm một phần tư thế giới. Tuabin hơi của Alstom được phát triển hơn 100 năm và bao gồm cả hai kỹ thuật phản lực và xung lực.

Alstom đang tiếp tục xây dựng vấn đề này để cải tiến và tăng hiệu suất của steam tuabin, thông qua việc đưa vào sản phẩm mới, nâng cấp sản phẩm và ứng dụng khoa học kỹ thuật và khai thác cá dịch vụ sở trường.

Tổ máyTuabin hơi loại KA13E2-2 Phú Mỹ 4 của hãng Alstom Power là loại có thiết kế 2 vỏ trục, không tái sấy 3 cấp áp lực (Tripple Pressure Non Preheat), thoát hơi áp suất thấp theo hai hướng (Double Flow Low - Pressure Exhaust). Tuabin HP/IP&LP vận hành ở cùng tốc độ.

Thông số kỹ thuật tổ máy tuabin hơi KA13E2-2 được trình bày trong bảng sau:
ST model
KA13E2-2
Output (MW)
169.7
Speed (rpm)
3000
Live steam Pressure (bar)
95.7
Live steam temperature (0C)
514
Second steam admiision pressure (bar)
24
Second steam admiision temperature (bar)
514
Third steam admission pressure (bar)
4.3
Third steam admission temperature (bar)
147
Condenser pressure (bar)
0.07
HP/IPTURBINE
LPTURBINE
 
Tuabin HP/IP (Loại DKZZ2, một vỏ, hai cấp áp lực, không tái sấy) với các tầng cánh loại xung lực: Cao áp HP: 22 tầng, trung áp IP: 12 tầng. Đây là lọai tuabin vỏ kép, bao gồm một vỏ ngòai, một vỏ trong HP mang cánh tỉnh với piston cân bằng tầng đầu và phần đầu vào của đường hơi, bộ cánh tĩnh IP với piston cân bằng tầng 2, các chèn trục và rotor tuabin mang cánh động. Vỏ van đường hơi chính nối bích trực tiếp với vỏ ngòai. Các van đường hơi thứ cấp và thứ 3 được nối qua các ống đầu vào. Một ống truyền hơi ngang đưa vào tuabin LP.

Tuabin hạ áp LP (Loại ND33AS có vỏ bên ngoài loại ND34BS): 12 tầng (6 tầng mỗi hướng), với hơi thóat hướng kính bao gồm vỏ ngòai, một vỏ trong đúc liền với cánh tĩnh với các điểm trích hơi để gia nhiệt nước cấp, các chèn trục và rotor mang cánh động. Vòng đệm phần hơi thóat được nối với bình ngưng bằng mối hàn cứng.
www.baoduongcokhi.com (http://beta.pmtp.com.vn)

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây