Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

26 tháng 12, 2016

Tặng sổ tay cân tâm

Gửi tặng các bạn đọc thân thiết của baoduongcokhi.com sổ tay cân tâm hơn 200 trang, tất tần tật về cân tâm.
Link tải: http://www.mediafire.com/file/zwo5l808n7zjvro/CAN+TAM+MAY+QUAY_ALIGNMENT.pdf

MỤC LỤC
Chương 1..................................................................................................... 4
GIỚI THIỆU VỀ CÂN TÂM........................................................................ 4
1.1.       Sai lệch cân tâm là gì?.................................................................................................. 4
1.2.       Nguyên nhân gây sai lệch cân tâm............................................................................... 6
1.3.       Lợi ích của việc cân tâm máy chính xác?..................................................................... 7
1.4.       Hậu quả của sự sai lệch cân chỉnh............................................................................... 8
1.5.       Các dạng sai lệch cân chỉnh thường gặp..................................................................... 11
1.6.       Các  bước thực hiện cân tâm...................................................................................... 11
1.7.       Sai số cho phép khi thực hiện cân tâm....................................................................... 13
1.8.       Làm thế nào để giảm thời gian thực hiện cân tâm?..................................................... 15
1.9.       Bao lâu thì nên tiến hành kiểm tra và cân tâm lại?..................................................... 15
1.10.         Làm sao bạn biết nhà thầu xây dựng đã lắp đặt và cân tâm máy chính xác và hợp lý?     16
Chương 2................................................................................................... 18
NHẬN BIẾT SAI LỆCH CÂN TÂM....................................................... 18
2.1.       Nhận biết qua phân tích dữ liệu trên hệ thống system1.............................................. 18
2.2.       Phân tích sai lệch tâm thông qua thiết bị đo phân tích rung động dạng cầm tay......... 26
2.3.       Case history............................................................................................................... 30
2.4.       Những phương pháp kiểm tra khác............................................................................ 36
Chương 3................................................................................................... 38
CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI CÂN TÂM.................................................. 38
3.1.       Chiến lược thực hiện.................................................................................................. 38
3.2.       Lập kế hoạch thực hiện chi tiết.................................................................................. 40
3.3.       Các lưu ý khi thực hiện công việc cân tâm................................................................. 45
CHƯƠNG 4............................................................................................... 95
CÂN TÂM THÔ....................................................................................... 95
CHƯƠNG 5............................................................................................. 102
KHẮC PHỤC SAI LỆCH CÂN TÂM................................................... 102
5.1.       Lắp đặt máy lần đầu tiên.......................................................................................... 103
5.2.       Các bước định vị trí của máy cơ bản........................................................................ 105
6.1.       Các loại công cụ dùng để dịch chuyển..................................................................... 117
5.3.       Phải làm gì khi mọi thứ không làm việc như ý muốn............................................... 125
CHƯƠNG 6............................................................................................. 130
CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÂN CHỈNH.................................................. 130
6.1.       Kỹ thuật đồ hoạ và mô hình cân chỉnh.................................................................... 132
6.2.       Mô hình cân chỉnh cơ bản........................................................................................ 133
6.3.       Tỷ lệ hệ thống truyền động trên mô hình cân chỉnh................................................. 135
6.4.       Những quy tắc quan trọng trong việc đồ hoạ và mô hình cân chỉnh......................... 137
CHƯƠNG 7............................................................................................. 154
PHƯƠNG PHÁP CÂN CHỈNH REVERSE.......................................... 154
7.1.       Các phương trình toán học cơ bản cho phương pháp cân chỉnh Revese................... 155
7.2.       Mô hình phương pháp Reverse sử dụng kỹ thuật điểm đến điểm (Point-to-point).... 157
7.3.       Các chỉ số Rim luôn gấp 2 lần lượng offset thực tế.................................................. 160
7.4.       Mô hình phương pháp Reverse sử dụng kỹ thuật đường đến điểm........................... 164
CHƯƠNG 8............................................................................................. 169
PHƯƠNG PHÁP RIM – FACE.............................................................. 169
8.1.       Mối quan hệ toán học trong cân chỉnh máy............................................................. 170
8.2.       Phương pháp 16 điểm.............................................................................................. 171
8.3.       Phương pháp 24 điểm.............................................................................................. 173
8.4.       Các vấn đề với việc thu thập các chỉ số đo face....................................................... 177
8.5.       Mô hình phương pháp Face và Rim......................................................................... 183
CHƯƠNG  9............................................................................................ 190
TÍNH TOÁN BÙ CHO SỰ GIÃN NỞ NHIỆT...................................... 190
9.1.       Sự giãn nở nhiệt....................................................................................................... 190
9.2.       Các phương pháp khác để xác định giãn nở nhiệt.................................................... 194
9.3.       Trích xuất các chỉ số đo cần đạt............................................................................... 199

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây