Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2013

Cơ bản về RCM

RCM (Reliability Centered Maintenance) RCM là một quá trình được sử dụng để xác định các công việc cần phải làm để đảm bảo thiết bị luôn vận hành ở điều kiện mong muốn của người sử dụng 7 câu hỏi cơ bản của RCM Các chức năng và tiêu chuẩn hoạt động của thiết bị khi vận hành là gì? Bằng cách nào dẫn đến thiết bị hư hỏng các chức năng của nó? Các nguyên nhân gây ra các hư hỏng đó? Điều gì xảy ra khi hư hỏng xảy ra? Cách thức xảy ra các hư hỏng? Cần làm gì để dự đoán và ngăn ngừa hư hỏng? Cần phải làm gì nếu không thể tìm ra nguyên nhân để loại trừ? Mục tiêu chính của RCM? Giảm chi phí bảo dưỡng bằng cách tập trung vào các chức năng quan trọng của các hệ thống, nhằm loại bỏ các hành động bảo dưỡng không cần thiết.   RCM phân loại các thiết bị để có hình thức bảo dưỡng hợp lý

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí