Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hộ thống lạnh

Bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống lạnh (phần 1)

Chu kỳ làm lạnh BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH Bao gồm các nội dung sau: Bảo dưỡng máy nén Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ Bảo dưỡng bình ngưng Bảo dưỡng dàn ngưng tụ bay hơi Dàn ngưng kiểu tưới Bảo dưỡng dàn ngưng tụ không khí Bảo dưỡng thiết bị bay hơi Bảo dưỡng dàn bay hơi không khí Bảo dưỡng dàn lạnh xương cá Bảo dưỡng bình bay hơi Bảo dưỡng tháp giải nhiệt Bảo dưỡng bơm Bảo dưỡng quạt Các sự cố thường gặp, nguyên nhân và triệu chứng Bảo dưỡng máy nén Việc bảo dưỡng máy nén là cực kỳ quan trọng đảm bảo cho hệ thống hoạt động được tốt, bền, hiệu suất làm việc cao nhất, đặc biệt đối với các máy có công suất lớn.   Máy nén piston Máy lạnh dễ xảy ra sự cố ở trong 3 thời kỳ : Thời kỳ ban đầu khi mới chạy thử và thời kỳ đã xảy ra các hao mòn các chi tiết máy. Cứ sau 6.000 giờ thì phải đại tu máy một lần. Dù máy ít chạy thì 01 năm cũng phải đại tu 01 lần. Các máy dừng lâu ngày , trước khi chạy lại phải tiến hành kiểm tra. Công tác đại tu và kiểm tra bao gồm: Kiểm tra độ kín

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí