Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xích chain

Tìm hiểu phương pháp test và xử lý trong quá trình sản xuất xích Tsubaki

Xích con lăn Cấu tạo của xích con lăn (roller chain) Mối quan hệ giữa 3 độ bền kéo 1. Độ bền kéo tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế ISO Đây là Độ bền kéo tối thiểu do ISO xác định. Nếu một sợi xích con lăn (roller chain) không đạt tải trọng kéo thì nó không vượt qua tiêu chuẩn. 2. Độ bền kéo tối thiểu theo Tiêu chuẩn của Nhà sản xuất Tsubaki Đây là giá trị tối thiểu được xác định bởi các quá trình thống kê tại nhà sản xuất Tsubaki. Nếu xích con lăn bị gãy ở tải trọng kéo dưới giá trị này, nó không vượt qua tiêu chuẩn của Tsubaki. Tiêu chuẩn Tsubaki cao hơn tiêu chuẩn ISO. 3. Độ bền kéo trung bình theo tiêu chuẩn Nhà sản xuất Đây là giá trị tải trọng đứt gãy thu được sau một thời gian dài thử nghiệm độ bền kéo thực tế của một số lượng lớn các sợi xích. Tất nhiên, khi bất kỳ sợi xích con lăn nào bị đứt, giá trị này có thể cao hơn hoặc thấp hơn, vì vậy nó không đại diện cho một giá trị được đảm bảo. Mối quan hệ giữa 3 độ bền kéo đề cập ở trên Các phương pháp test và quy trình

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí