Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2016

Tặng ebook: Root Cause Failure Analysis (Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng) phiên bản tiếng Việt

Các bạn tải bản tiếng Việt tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B_SjtwEOm1r4YlIzOUwtVFliMzQ/view?usp=sharing Bản dịch có thể chưa hoàn thiện, các bạn có thể tham khảo thêm bản tiếng anh: https://drive.google.com/file/d/0B_SjtwEOm1r4YVJOc3hPRTljRVU/view?usp=sharing

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí