Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giới thiệu Website

Tính toán mất áp qua ống online Pressure Drop Online-Calculator

Pressure Drop Online-Calculator là một công cụ trực tuyến miễn phí được sử dụng để tính toán mất áp suất qua ống dẫn khi lưu chất lưu thông qua. Nó cung cấp một cách tiện lợi và nhanh chóng để tính toán áp suất giảm theo các thông số của hệ thống ống như đường kính, độ dài, độ nhám bề mặt, tốc độ chất lưu, loại chất lưu, và nhiều yếu tố khác. Công cụ này rất hữu ích cho các kỹ sư và nhà thiết kế để đánh giá hiệu quả của hệ thống ống và giúp tối ưu hóa thiết kế và vận hành hệ thống. Ngoài ra, nó cũng hữu ích cho các sinh viên và nhà nghiên cứu để thực hiện các phân tích liên quan đến áp suất giảm trong các ống dẫn. Vào đây: Pressure Drop Online-Calculator phiên bản mới nhất: http://www.pressure-drop.online/ Phiên bản cũ tại đây:  http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/index.html Hướng dẫn: 1. Chọn phần tử đường ống và nhập dữ liệu cho nó (Select pipe element and input data for it) ví dụ. Bends/Circular bend Đường kính ống D: 107,1 mm Bán kính R: 270,0 mm Góc w: 45,0 Grad Độ nhám

Website hay cho dân kỹ thuật: Engineering ToolBox

http://www.engineeringtoolbox.com/ Các công cụ và thông tin cơ bản cho thiết kế, Kỹ thuật và Xây dựng các ứng dụng kỹ thuật Tools and Basic Information for Design, Engineering and Construction of Technical Applications Temperature o C o F Length m km in ft yards miles nautical miles Volume m 3 liters in 3 ft 3 us gal Velocity m/s km/h ft/min ft/s mph knots Pressure Pa (N/m 2 ) bar mm H 2 O kg/cm 2 psi inches H 2 O Flow m 3 /s m 3 /h US gpm cfm Unit Converter Scientific Calculator Engineering ToolBox - SketchUp Edition - Online 3D modeling! SCCK.TK

Một số trang web về bảo trì

        SCCK.TK

Các dụng cụ cơ bản giám sát tình trạng thiết bị của SKF

Xác định tình trạng máy móc thiết bị Mục tiêu của công tác theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị (COMO) là tối đa hoá thời gian làm việc có ích của thiết bị và tối thiểu hoá số lần hỏng thiết bị đột xuất. Điều này giúp được giảm thời gian ngưng máy và chip phí bảo dưỡng. SKF cung cấp một dải sản phẩm đầy đủ, đồng bộ cho công tác này để đo kiểm các thông số quan trọng nhất như: Nhiệt độ Tốc độ Tiếng ồn Độ đồng tâm của trục Tình trạng dầu bôi trơn Tình trạng của vòng bi Độ rung động Biểu đồ lựa chọn dụng cụ COMO SKF cung cấp dãy các dụng cụ đo đơn giản được thiết kế cho các khách hàng muốn áp dụng ở bước đầu chương trình giám sát tình trạng thiết bị (condition monitoring) với chi phí thấp. Các dụng cụ cơ bản này cho phép phát hiện các thông số bất thường trong quá trì

Website tra cứu vòng bi SKF

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?paf_dm=shared&maincatalogue=1&newlink=first&lang=en SCCK.TK

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí