Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2012

Các tiêu chuẩn ISO về ổ trượt

STT Ký hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 1 ISO 21107:2004 Rolling bearings and spherical plain bearings -- Search structure for electronic media -- Characteristics and performance criteria identified by attribute vocabulary Ổ lăn và ổ trượt cầu – Lựa chọn kết cấu cho điện tử -   Thuật ngữ mô tả đặc tính và điều kiện ứng dụng tiêu chuẩn   Ổ TRƯỢT STT Ký hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 1 ISO 2795:1991 Plain bearings -- Sintered bushes -- Dimensions and tolerances Ổ trượt – bạc lót thiêu kết – Kích thước và dung sai. 2 ISO 3547-1:2006 Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 1: Dimensions Ổ trượt – bạc lót ghép – Phần 1: Kích thước 3 I

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí