Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vệ sinh máy

Vệ sinh rô to của tuabin bằng bắn khí khô CO2

Vệ sinh rô to của tuabin bằng khí khô, giải pháp mới trong vệ sinh máy. Giải pháp mới trong kỹ thuật vệ sinh máy của máy móc trong các nhà máy sản xuất lớn bằng phương pháp “Dry ice cleaning” hay “cryogenic cleaning”. Giải pháp mới trong kỹ thuật vệ sinh máy của máy móc trong các nhà máy sản xuất lớn bằng phương pháp "Dry ice cleaning" hay "cryogenic cleaning". Ưu điểm so với phương pháp cũ (phun cát, rửa nước cao áp và chất tẩy rửa hóa học: sandblasting, pressure washing and chemical solvents): 1. Giảm thời gian ngừng máy do vệ sinh 2. Nhanh hơn và sạch triệt để 3. Loại bỏ việc gây hư hỏng thiết bị 4. Giảm hoặc loại bỏ các chất dung môi 5. Cắt giảm chất thải xử lý 6. Tăng cường an toàn Chất lạnh được dùng là CO2 thể rắn Xem thêm http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_ice_blasting The International Conference on Dry Ice Blasting - has been held annually since 2002 in Berlin, Germany Blasting with Solid CO2 Flyer, from the Fraunhofer Institute

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí