Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vendor list

VENDOR LIST FOR PACKAGED EQUIPMENT UNIT

PACKAGED EQUIPMENT UNIT Equipment Name Vendor Country Cooling Tower Marley/Petrothai USA/Thailand Psychemetric/ST Fortum USA/Thailand BDAG-Hansa Germany/Thailan Thai Cooling Tower Co.,Ltd. Thailand Hamon-B Grimm Ltd. Thailand Chemical Dosing of CT Nalco Chemical Co.,Ltd. Thailand Kurita GK Chemical Co.,Ltd. Thailand Water Doctor Co.,Ltd. Thailand Nitrogen Generator Package Linde AG Germany Thai Industrial Gas Thailand Bangkok Industrial Gas Thailand Air Liquid Japan/Thailand Nippon Sanso Corp. Japan Filter Press Noritake Iron

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí