Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lập kế hoạch Bảo trì

Lập kế hoạch bảo dưỡng cho nhà máy công nghiệp

Để chuẩn bị lập kế hoạch bảo dưỡng, kế hoạch tổng thể, thông thường kế hoạch được lập theo các đề mục, sau đó chuẩn bị lịch trình thực hiện chi tiết dựa trên quyết định cuối cùng về các hạng mục bảo dưỡng, bảo dưỡng theo yêu cầu, bảo dưỡng ưu tiên và qui trình bảo dưỡng. (ảnh của lifetime-reliability ) Các yêu cầu khi lập kế hoạch bảo dưỡng : Phải thu thập dữ liệu về kiểm tra và bảo dưỡng của từng phân xưởng, thiết bị nhằm lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng được hiệu quả hơn, như làm sạch, sửa chữa, thay thế, tân trang, … các dữ liệu này rất có ích cho các lần lập kế hoạch bảo dưỡng tiếp sau. Các yêu cầu bảo dưỡng phải lấy thông tin từ bộ phận sản xuất: trong quá trình vận hành, phòng vận hành có thể phát hiện được các sự cố như: tích tụ bẩn (fouling), tạo cốc (coking), ăn mòn, xói mòn ở các thiết bị tĩnh, các hỏng hóc của các thiết bị quay, … trong trường hợp này, nhân viên vận hành sẽ yêu cầu thực hiện các công tác bảo dưỡng theo từng hạng mục khi thiết bị v

Theo dõi hệ thống lưới điện với giải pháp CBM

Bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (Condition- Based Maintenance - CBM) theo thời gian thực là giải pháp độc đáo cho vấn đề muôn thuở là làm sao để lập kế hoạch hoạch và theo dõi tốt hơn các qui trình bảo trì và các thiết bị quan trọng. Mục tiêu của tất cả các công ty truyền tải và phân phối điện là cung cấp điện tin cậy và liên tục, nhưng để duy trì hệ thống luôn vận hành tốt không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Điện năng phải được sản xuất, truyền tải và phân phối - hầu như tức thời - tới điểm tiêu thụ của khách hàng. Hãy hình dung trường hợp điển hình đối với công ty truyền tải khi xảy ra sự cố nhảy máy cắt. Đầu tiên người vận hành đóng máy cắt,  máy cắt nhảy. Nghi ngờ tiếp điểm chưa tiếp xúc, anh ta cố đóng lại lần nữa. Thử nghiệm xác định sự cố - cắt, đóng, cắt, đóng - khiến máy cắt phải chịu ứng suất nặng nề. Điều gì sẽ xảy ra nếu như người vận hành có mọi dữ liệu hồi cố - về hao mòn trong quá trình sử dụng, nhật ký vận hành, sự cố trước đây - cũng như những dữ liệu theo thời gian t

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí