Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Review sách

Giới thiệu sách Steels: Metallurgy and Applications, Third Edition

  Cuốn sách Thép: Luyện kim và Ứng dụng (Tiếng anh là Steels: Metallurgy and Applications, Third Edition) là một cuốn sách toàn diện, bao gồm các chủ đề về kim loại học, tính chất và ứng dụng của các loại thép khác nhau. Cuốn sách này được xuất bản lần thứ ba vào năm 2020 và được viết bởi một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực kim loại học và kỹ thuật vật liệu. Cuốn sách được chia thành 15 chương bao gồm các chủ đề sau: 1.     Giới thiệu về thép: Chương này cung cấp một tổng quan về các loại thép và các ứng dụng của chúng. 2.      Quá trình sản xuất sắt và thép: Chương này bao gồm các quy trình liên quan đến sản xuất thép, bao gồm sản xuất sắt, sản xuất thép và đúc kim loại. 3.      Các nguyên tố hợp kim trong thép: Chương này bàn về các tác động của các nguyên tố hợp kim đến các tính chất của thép. 4.       Cấu trúc vi mô của thép: Chương này bao gồm các cấu trúc vi mô của các loại thép khác nhau, bao gồm sắt ferrite, pearlite, bainite và martensite. 5.      Nhiệt luyện thép:

Review sách: Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (RCM II)

 Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (RCM II) Xem thêm: Bảo trì (Maintenance) là gì? Bảo trì dựa trên tình trạng CBM (Condition-Based Mainienance) Bảo trì dựa trên tình trạng  (Condition-based maintenance CBM) là gì? Bảo trì tập trung vào độ tin cậy RCM: 9 nguyên tắc của chương trình bảo dưỡng phòng ngừa hiện đại (Full) . Định nghĩa bảo trì 4.0 Tác giả: John Moubray Được xuất bản bởi: Industrial Press Phiên bản lần thứ 2. Ngày xuất bản: tháng 1 năm 2001 Kích thước (tính bằng inch): 1,12 x 9,32 x 6,26 ISBN: 0831131462 Nội dung Chương 1 - Giới thiệu về Bảo trì Tập trung vào Độ tin cậy Chương 2 - Chức năng. Chương 3 - Lỗi chức năng. Chương 4 - Phân tích hậu quả và các dạng hư hỏng. Chương 5 - Hậu quả của hư hỏng. Chương 6 - Bảo trì Chủ động I: Các tác vụ Phòng ngừa Chương 7 - Bảo trì Chủ động II: Các tác vụ Dự đoán Chương 8 - Hành động mặc định I: Tìm lỗi. Chương 9 - Các hành động mặc định khác. Chương 10 - Sơ đồ ra quyết định RCM Chương 11 - Thực hiện các khuyến nghị RCM Chương 12 - Phân tí

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí