Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quản lý sản xuất

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến [pdf]

Được biên soạn rất công phu bởi Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam (VNCPC). Cuốn “ Sổ tay Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến ” được viết để phục vụ các đối tượng: 1- Các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp (cấp cao) 2- Các cán bộ quản lý bảo dưỡng (cấp quản lý trung gian) 3- Các cán bộ kỹ thuật bảo dưỡng hoặc sản xuất - bảo dưỡng (cấp quản lý trung gian). Đây là ba nhóm đối tượng quyết định đối với triển khai bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, các cán bộ giảng dạy, các nhà nghiên cứu, tư vấn và các nhà thiết kế thiết bị cũng có thể tham khảo các phần liên quan đến chuyên môn của mình. Trong 3 nhóm người đọc chính, nhu cầu kiến thức và các vấn đề cần giải quyết khác nhau đáng kể. Vì vậy chúng tôi cấu trúc cuốn Sổ tay theo hai lớp: (1) lớp cơ bản và nguyên lý; (2) lớp kiến thức chuyên sâu cung cấp cơ sở lý thuyết cho quản lý và kỹ thuật bảo dưỡng. Tải sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến https://drive.google.com/file/d/1aN-JJhQ8e-03aNodG1iddKgXoU4CtH

Bảo trì xanh (green maintenance)

Thanh Sơn tìm hiểu và tổng hợp Green maintenance (bảo trì xanh) là gì? Bảo trì xanh là gì? Green maintenance (bảo trì xanh) là một phương pháp bảo trì hệ thống, thiết bị hoặc tòa nhà mà nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và tăng cường hiệu quả năng lượng. Green maintenance áp dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống hoặc thiết bị, đồng thời giảm thiểu lượng khí thải, chất thải, nước thải và tiêu thụ năng lượng. Các biện pháp thực hiện green maintenance có thể bao gồm: sử dụng thiết bị và vật liệu có hiệu suất cao, giảm thiểu sự lãng phí trong quá trình sử dụng và bảo trì, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và giảm thiểu tiêu thụ năng lượng không cần thiết, tối ưu hóa quy trình vận hành để giảm thiểu sự cố và giảm lượng chất thải, nước thải, khí thải. Green maintenance không chỉ giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, mà còn giúp tăng cường hiệu quả và sự ổn định của hệ thống hoặc thiết bị, đồng thời còn giảm thiểu chi phí bảo trì và vận

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí