Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2021

Chuyển đổi số: Phần mềm QHSE để quản lý rủi ro - DNV Synergi Life

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Số hóa Quy trình an toàn của bạn và quản lý hiệu suất EHS với Phần mềm quản lý rủi ro của DNV - Synergi Life Synergi Life của DNV là một trong những thương hiệu phần mềm EH&S (môi trường, sức khỏe và an toàn) được công nhận nhất thế giới, theo Verdantix Global EH&S Survey 2016, 2017 và 2018. Với phần mềm quản lý rủi ro Synergi Life, bạn có tất cả các công cụ cần thiết để quản lý sự không tuân thủ QHSE (hoặc HSE), tai nạn sự cố, rủi ro, phân tích rủi ro, kiểm tra, đánh giá và đề xuất cải tiến. Hệ thống phần mềm QHSE của Synergi Life về rủi ro doanh nghiệp được sử dụng bởi hơn 350 công ty trên toàn thế giới, với hơn 750.000 người dùng trên toàn cầu, trong một số ngành và doanh nghiệp, chẳng hạn như

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí