Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển đổi số

Cặp đôi hoàn hảo: Digital Twins và Bảo trì dự đoán

Bảo trì dự đoán  thông qua nhiều tiến bộ trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, giờ đây có thể dự đoán chính xác thời điểm và cách thức các bộ phận máy móc thiết bị sẽ bị hỏng. Điều quan trọng là  dữ liệu , như với hầu hết mọi thứ trong chuyển đổi số ( digital transformation ) . T hông tin là điều cần thiết trong thế kỷ 21, và nó không chỉ đơn thuần là có một cụm các điểm dữ liệu (a bunch of data points) và khả năng đọc của cảm biến (sensor readouts) - mà còn biết cách xử lý nó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đây là điểm mấu chốt của việc bảo trì dự đoán , cũng như Digital Twins . Thanh Sơn tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn Các nội dung của bài viết: Tại sao Bảo trì Dự đoán ngay bây giờ? Digital Twins là gì? Các loại Digital Twins khác nhau Digital Twins và bảo trì dự đoán   Làm thế nào để xác định sử dụng trường hợp nào để bảo trì dự đoán với Digital Twin? Các tùy chọn để xây dựng / triển khai Digital Twins Những thách thức chính trong khi xây dựng Digital Twins

Chuyển đổi số: Phần mềm QHSE để quản lý rủi ro - DNV Synergi Life

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Số hóa Quy trình an toàn của bạn và quản lý hiệu suất EHS với Phần mềm quản lý rủi ro của DNV - Synergi Life Synergi Life của DNV là một trong những thương hiệu phần mềm EH&S (môi trường, sức khỏe và an toàn) được công nhận nhất thế giới, theo Verdantix Global EH&S Survey 2016, 2017 và 2018. Với phần mềm quản lý rủi ro Synergi Life, bạn có tất cả các công cụ cần thiết để quản lý sự không tuân thủ QHSE (hoặc HSE), tai nạn sự cố, rủi ro, phân tích rủi ro, kiểm tra, đánh giá và đề xuất cải tiến. Hệ thống phần mềm QHSE của Synergi Life về rủi ro doanh nghiệp được sử dụng bởi hơn 350 công ty trên toàn thế giới, với hơn 750.000 người dùng trên toàn cầu, trong một số ngành và doanh nghiệp, chẳng hạn như

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí