Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết bị tĩnh

Mối nguy áp suất chân không và sự cố bồn tank bị hư hỏng

Bồn/bể chứa là một thành phần quan trọng trong nhiều quy trình công nghiệp, cung cấp phương tiện lưu trữ chất lỏng và khí an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên, như với bất kỳ thiết bị nào, chúng có thể bị hỏng hóc và trục trặc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một mối nguy hiểm như vậy là khả năng bồn bị sụp đổ dưới áp suất chân không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những rủi ro liên quan đến bồn chứa bị hư hỏng như móp/méo/sập (collapse) và tìm hiểu xem có thể làm gì để ngăn chặn chúng. Bạn có biết rằng bồn chứa chỉ được thiết kế để chịu được áp suất bên trong tối thiểu, không phải áp suất bên ngoài hoặc chân không? Ngay cả một lượng chân không nhỏ (vacuum) cũng có thể khiến một bồn chứa lớn bị sập, như đã thấy trong nhiều sự cố được báo cáo trong đó các bồn chứa bị sập do một việc đơn giản như đóng lỗ thông hơi (Vent) trong khi bơm vật liệu hoặc làm mát nhanh không gian hơi của bồn trong cơn giông bão khi  lỗ thông hơi bị  đóng hoặc bị chặn . Các kỹ sư đã tính toán rằng l

Bảo dưỡng sửa chữa lò gia nhiệt nước cấp

Approach to feedwater heater corrective maintenance Trong số ra tháng 4 năm 2012 của tạp chí Energy-Tech, tác giả đã viết về tầm quan trọng của việc phát triển một chương trình quản lý chu kỳ sống có tính dài hạn cho lò gia nhiệt nước cấp Feedwater Heaters (FWH). Bài báo này nhấn mạnh rằng thiết bị phải được đánh giá tình trạng định kỳ và các xu hướng theo thời gian. Tác giả đưa ra một số kỹ thuật inspection và test để đạt được yêu cầu đó. Khi lò gia nhiệt bị suy giảm tuổi thọ và cuối cùng hư hỏng, thì sự hiểu biết về lý do tại sao thiết bị đang xảy ra hư hỏng cũng quan trọng như là các giải pháp ngắn hạn nhằm ngăn chặn sự cố rò rỉ hiện tại. Chính vì những lý do này mà việc phân tích nguyên nhân hư hỏng Failure Cause Analysis (FCA) là mục tiêu chính trong quản lý vòng đời (life-cycle management) của FWH, và cần phải duy trì việc này trong suốt quá trình bảo trì sửa chữa. Bài viết hôm nay sẽ thảo luận chi tiết về quy trình sửa chữa bảo trì từ hai phương pháp riêng biệt khi có s

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí