Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giải Pháp

Giới thiệu: Phần mềm quản lý tài nguyên nhà máy của Yokogawa (PRM)

Plant Resource Manager (PRM) Phần mềm PRM quản lý tập trung một lượng lớn thông tin tình trạng và bảo trì từ các thiết bị sản xuất và tự động hóa. PRM có các chức năng hỗ trợ bảo trì khác nhau, bao gồm các chức năng trực tuyến để giám sát và chẩn đoán các dụng cụ và thiết bị.  The PRM software centrally manages large amounts of status and maintenance information from automation and production assets. PRM has various maintenance support functions, including online functions for monitoring and diagnosing devices and equipment. Tổng quan về PRM Tại sao điều quan trọng là phải có một chế độ quản lý tài sản thích hợp để vận hành nhà máy đảm bảo sự tin cậy, hiệu quả và có lãi. Việc làm hỏng hoặc hỏng hóc các thiết bị của nhà máy có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của toàn nhà máy. Yokogawa’s Plant Resource Manager (PRM) giúp cải thiện kế hoạch bảo trì thiết bị của bạn và tối ưu hóa chi phí bảo trì thiết bị. PRM Overview Why it is important to have a proper asset management regime in plac

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí