Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn world news

Cân tâm tốc hành với Fixturlaser XA

Express Alignment with Fixturlaser XA Hệ thống cân chỉnh thân thiện với người sử dụng này có tính năng tốc hành, đó là tự động đọc 3 điểm đo khi quay trục. Điều này giúp thực hiện phép đo nhanh hơn. Toàn bộ quá trình xử lý công việc hiển thị trên màn hình cảm ứng màu 3 chiều. Một điểm mới nữa là XA có chứa năng kết nối Bluetooth, nên không cần kết nối dây cáp giữa các đầu cảm biến gắn trên bích nối với màn hình hiển thị. This user friendly shaft alignment system has an Express Mode, which automatically registers three measurement points when you rotate the shaft. This makes faster measuring possible. The whole working process is shown in 3D color animations on a touchscreen. Another feature from this XA-system is a wireless Bluetooth option, which avoids the need for cables between the measuring units and the display. Download

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí