Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kỹ thuật đo

Phương Pháp Đo và Vị Trí Đo Trên Một Chi Tiết Điển Hình

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1ex49o3KbHQpsaP7NMUCo7H8SaiYvoGZY/view?usp=sharing   DẠNG CHI TIẾT YẾU TỐ KIỂM tra   SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐO YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ DỤNG CỤ ĐO Trục khuỷu Đường kính, độ ôvan,độ côn   Gía đỡ chử V Đồng hồ chỉ thị Trục hình trụ Đường kính, độ ôvan,độ côn     Số mặt phẵng đo và số mặt cắt tùy theo từng chi tiết đệ xác định giá trị (a) từ 10 đến 15mm Trục hình côn Đường kính, độ côn, độ ôvan, độ nghiêng so với đường tâm   Đường kính ở độ dài l trong vài mặt căt, Mặt cắt l hường lấy từ phía trước động cơ, dùnh tước có đu xích hay mẩu đo. Phần rãnh của trục Đường kính bề dày răng   Tùy theo chiều dài phần rảnh đo ở hai mặt cắt trở lên. ổ đặit hình trụ Đường kính, độ ôvan,độ côn   Số lượng mặt cắt khi đo tùy theo chiều dài chi tiết. số mặt đo này tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ kiểm tra ổ đặt hình côn Đường kính, độ ôvan từng mặt cắt, độ nghiêng so với đường tâm   - a từ 10 đến 15mm   DẠNG CHI TIẾT YẾU TỐ KIỂM tra   S

Các phương pháp kiểm tra chi tiết máy và máy

1 Các phương pháp kiểm tra không phá huỷ : 1.1 Phương pháp quan sát bên ngoài : • Quan sát bằng mắt các vết nứt, lỗ thủng, chi tiết bị biến dạng cong, vênh, xoắn, ... • Quan sát bằng các thiét bị quang học nh- : kính lúp, kính hiển vi, ... Th-ờng dùng để quan sát các khuyết tật trong rãnh then, quan sát sự ăn khớp của các bánh răng, ... 1.2 Ph-ơng pháp đo đạc kích th-ớc. ứng dụng để xác định độ mòn, hao hụt về kích thước, ... so với ban đầu. Ví dụ : • Đo khe hở giữa hai bề mặt tiếp xúc; • Đo độ căng; • Đo độ lệch tâm; • Dùng calip, đồng hồ so để xác định kích th-ớc hoặc mức độ sai lệch kích th-ớc. 1.3 Kiểm tra độ thẳng của bề mặt • Dùng d-ỡng, mẫu chuẩn để kiểm tra hình dáng bên ngoài, kiểm tra các profil, căng dây ... • Kiểm tra bằng các d-ỡng theo vết sơn trên các d-ỡng gạt còn dính lại. • Th-ớc kiểm và khe hở lọt ánh sáng; . Th-ớc kiểm và th-ớc nh

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí