Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến lược Bảo trì

Giới thiệu sách: Sổ tay triển khai Bảo trì 4.0 (4.0 Implementation Handbook)

BẢO TRÌ 4.0 LÀ GÌ? Industry 4.0 là tên gọi để chỉ xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong các công nghệ công nghiệp hiện nay.  Nó bao gồm Internet công nghiệp của vạn vật (IIoT), cảm biến không dây, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học.  Công nghiệp 4.0 thường được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bảo trì 4.0 là phiên bản kỹ thuật số có sự hỗ trợ của máy móc của tất cả những việc chúng ta đã làm trong bốn mươi năm qua với tư cách là con người để đảm bảo tài sản của chúng ta mang lại giá trị cho tổ chức của chúng ta.  Bảo trì 4.0 bao gồm một cái nhìn tổng thể về các nguồn dữ liệu, cách kết nối, cách thu thập, cách phân tích và các hành động được đề xuất cần thực hiện để đảm bảo chức năng của tài sản (độ tin cậy) và giá trị (quản lý tài sản) được hỗ trợ kỹ thuật số. Ví dụ: Bảo trì truyền thống 1.0 bao gồm việc cử các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu để thu thập các chỉ số phân tích độ rung của máy móc trên máy bơm, động cơ và hộp số. Bảo trì 4.0 bao

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí

THEO DÕI QUA EMAIL
Đăng ký để cập nhật những bài viết mới nhất về từ baoduongcokhi.com!