Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Dung sai

Dung sai và các chế độ lắp ghép bề mặt trụ trơn [pdf]

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Ví dụ bạn cần gia công 1 trục bơm ly tâm 1 cấp, khi lên bản vẽ gia công thì cần dung sai gia công, việc chọn dung sai gia công thì căn cứ vào kiểu lắp ghép như vị trí lắp vòng bi: đối với vòng trong vòng bi với trục bơm thì sẽ lắp theo hệ thống lỗ (vì kích thước vòng bi không thay đổi được), nên việc lắp chặt hay trung gian là do bạn lựa chọn dựa trên các tiêu chí ở dưới. Còn thân bơm với vòng ngoài vòng bi thì lắp theo hệ trục (xem vòng ngoài vòng bi là trục). Bạn cũng cần lưu ý việc lắp chặt hay trung gian có thể ảnh hưởng đến khe hở vòng bi khi làm việc nên cần cân nhắc cho phù hợp với điều kiện vận hành, loại vòng bi (cùng loại vòng bi, vòng bi C2, C3 có khe hở nhỏ hơn C4, C4 nhỏ hơn C5). Nếu bạn đang dùng C3, lắp trung gian mà chuyển sang lắp chặt có thể làm giảm tuổi thọ vòng bi vì khe hở giảm hoặc không đáp ứng yêu cầu làm việc. Sơ đồ miền dung sai Miền dung sai Miền dung sai được tạo ra bằng cách phối hợp giữa  1 sai

Phương Pháp Đo và Vị Trí Đo Trên Một Chi Tiết Điển Hình

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1ex49o3KbHQpsaP7NMUCo7H8SaiYvoGZY/view?usp=sharing   DẠNG CHI TIẾT YẾU TỐ KIỂM tra   SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐO YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ DỤNG CỤ ĐO Trục khuỷu Đường kính, độ ôvan,độ côn   Gía đỡ chử V Đồng hồ chỉ thị Trục hình trụ Đường kính, độ ôvan,độ côn     Số mặt phẵng đo và số mặt cắt tùy theo từng chi tiết đệ xác định giá trị (a) từ 10 đến 15mm Trục hình côn Đường kính, độ côn, độ ôvan, độ nghiêng so với đường tâm   Đường kính ở độ dài l trong vài mặt căt, Mặt cắt l hường lấy từ phía trước động cơ, dùnh tước có đu xích hay mẩu đo. Phần rãnh của trục Đường kính bề dày răng   Tùy theo chiều dài phần rảnh đo ở hai mặt cắt trở lên. ổ đặit hình trụ Đường kính, độ ôvan,độ côn   Số lượng mặt cắt khi đo tùy theo chiều dài chi tiết. số mặt đo này tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ kiểm tra ổ đặt hình côn Đường kính, độ ôvan từng mặt cắt, độ nghiêng so với đường tâm   - a từ 10 đến 15mm   DẠNG CHI TIẾT YẾU TỐ KIỂM tra   S

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí