Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn CBM

Bảo trì dựa trên tình trạng CBM (Condition-Based Maintenance)

Bảo trì dựa trên tình trạng là gì? Bảo trì dựa trên tình trạng (CBM) là một chiến lược bảo trì theo dõi tình trạng thời gian thực của tài sản để xác định những gì cần phải thực hiện bảo trì. Không giống như bảo trì phòng ngừa , sử dụng những thứ như bảo trì dựa trên lịch hoặc các phương tiện khác để xác định thời điểm lên lịch và thực hiện bảo trì, bảo trì dựa trên tình trạng quy định rằng chỉ nên thực hiện bảo trì khi các chỉ báo thời gian thực này có dấu hiệu bất thường hoặc có dấu hiệu giảm hiệu suất. Nghe thêm bài khác bằng cách  Đăng ký kênh Podcast của Bảo Dưỡng Cơ Khí Mục tiêu của bảo trì dựa trên tình trạng là liên tục theo dõi tài sản để phát hiện hư hỏng sắp xảy ra, do đó, việc bảo trì có thể được chủ động lên lịch trước khi xảy ra hỏng hóc. Ý tưởng là việc giám sát thời gian thực này sẽ cung cấp cho các nhóm bảo trì đủ thời gian dẫn trước khi xảy ra lỗi hoặc hiệu suất giảm xuống dưới mức tối ưu.     Bảo trì phòng ngừa (PM) Bảo trì dựa

Theo dõi hệ thống lưới điện với giải pháp CBM

Bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (Condition- Based Maintenance - CBM) theo thời gian thực là giải pháp độc đáo cho vấn đề muôn thuở là làm sao để lập kế hoạch hoạch và theo dõi tốt hơn các qui trình bảo trì và các thiết bị quan trọng. Mục tiêu của tất cả các công ty truyền tải và phân phối điện là cung cấp điện tin cậy và liên tục, nhưng để duy trì hệ thống luôn vận hành tốt không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Điện năng phải được sản xuất, truyền tải và phân phối - hầu như tức thời - tới điểm tiêu thụ của khách hàng. Hãy hình dung trường hợp điển hình đối với công ty truyền tải khi xảy ra sự cố nhảy máy cắt. Đầu tiên người vận hành đóng máy cắt,  máy cắt nhảy. Nghi ngờ tiếp điểm chưa tiếp xúc, anh ta cố đóng lại lần nữa. Thử nghiệm xác định sự cố - cắt, đóng, cắt, đóng - khiến máy cắt phải chịu ứng suất nặng nề. Điều gì sẽ xảy ra nếu như người vận hành có mọi dữ liệu hồi cố - về hao mòn trong quá trình sử dụng, nhật ký vận hành, sự cố trước đây - cũng như những dữ liệu theo thời gian t

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí