Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm tra

Sổ tay hướng dẫn kiểm tra trực quan (phần 1) Visual Inspection.

Kiểm tra trực quan Bao gồm các nội dung sau đây: Giới thiệu. Thiết bị đo đạc. Công nghệ mới để kiểm tra trực quan. Thiết kế kiểm tra trực quan. Chẩn đoán lỗi. Kiểm tra trực quan trong chuyển đổi kỹ thuật số. Giới thiệu Nghe thêm bài khác bằng cách  Đăng ký kênh Podcast của Bảo Dưỡng Cơ Khí Kiểm tra trực quan là một phương pháp phổ biến để kiểm soát chất lượng, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Kiểm tra trực quan, được sử dụng trong bảo trì cơ sở vật chất, nghĩa là kiểm tra thiết bị và kết cấu bằng một hoặc tất cả các giác quan thô sơ của con người như thị giác, thính giác, xúc giác và khứu giác hoặc bất kỳ thiết bị kiểm tra không chuyên dụng nào. Các cuộc kiểm tra yêu cầu thiết bị Siêu âm, X quang, Hồng ngoại, v.v. thường không được coi là Kiểm tra trực quan vì các phương pháp Kiểm tra này yêu cầu thiết bị chuyên dụng, được đào tạo và chứng nhận. Không có gì ngạc nhiên khi các kế hoạch bảo trì dự đoán thường không coi trọng việc lập hồ sơ và hệ thống hóa việc kiểm tra trực

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí

THEO DÕI QUA EMAIL
Đăng ký để cập nhật những bài viết mới nhất về từ baoduongcokhi.com!