Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

7 tháng 8, 2009

Chi phí bảo trì

Tảng băng biểu thị chi phí bảo trì


Chi phí bảo trì
Bao gồm:

Chi phí bảo trì trực tiếp và chi phí bảo trì gián tiếp.
• Chi phí bảo trì trực tiếp là chi phí được chi trả trực tiếp cho các hoạt động liên quan đến bảo trì .

• Chi phí bảo trì gián tiếp là các tổn thất thu nhập hoặc các tổn thất, thiệt hại khác do máy móc hư hỏng làm gián đoạn sản xuất.
• Thiệt hại về vốn.
• Thiệt hại về khả năng xoay vòng vốn.
• Thiệt hại do mất khách hàng và thị trường.
• Thiệt hại về uy tín.
• Thiệt hại do vi phạm hợp đồng (nếu có).
• Thiệt hại về doanh thu và lợi nhuận.

Các chi phí bảo trì trực tiếp bao gồm :

• Chi phí cho đào tạo và huấn luyện về bảo trì.
• Tiền lương và tiền thưởng cho người bảo trì.
• Chi phí cho phụ tùng thay thế.
• Chi phí vật tư.
• Chi phí cho nhân công làm hợp đồng.
• Chi phí quản lý bảo trì.
• Chi phí cho sửa đổi, cải tiến.

CHI PHÍ BẢO TRÌ GIÁN TIẾP LÀ NHỮNG THIỆT HẠI DO CÔNG TÁC BẢO TRÌ CHƯA ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐÚNG MỨC GÂY RA, BAO GỒM:
• Thiệt hại do tuổi thọ của máy giảm.
• Thiệt hại về năng lượng.
• Thiệt hại về chất lượng sản phẩm.
• Thiệt hại về năng suất.
• Thiệt hại do hao phí nguyên vật liệu.
• Thiệt hại do an toàn và môi trường lao động kém, gây hậu quả không tốt đến thái độ làm việc và năng suất lao động của công nhân.

Chi phí bảo trì hàng năm là bao nhiêu ?

Trong trường hợp lý tưởng:
• Chi phí bảo trì trực tiếp trung bình là 4% của tổng giá trị thiết bị (2,6 % đối với ngành dầu khí và 8,6 % đối với ngành luyện thép).

• Chi phí bảo trì gián tiếp là các tổn thất, thiệt hại, thường vào khoảng 4% của tổng giá trị thiết bị.

như vậy MỤC TIÊU CỦA BẢO TRÌ LÀ:
Đầu tư cho chi phí bảo trì trực tiếp (phần trên của tảng băng) hợp lý sao cho tổng chi phí bảo trì (toàn bộ tảng băng) là nhỏ nhất.
• Chi phí bảo trì hàng năm tại công ty của quý vị là bao nhiêu ?
• Có thể giảm đi được không ?


SCCK.TK (ST)

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây