Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

7 tháng 1, 2010

Website hay cho dân kỹ thuật: Engineering ToolBox

http://www.engineeringtoolbox.com/docs/misc/logo.gifhttp://www.engineeringtoolbox.com/

Các công cụ và thông tin cơ bản cho thiết kế, Kỹ thuật và Xây dựng các ứng dụng kỹ thuật

Tools and Basic Information for Design, Engineering and Construction of Technical Applications

Temperature

oC
oF


Length

m
km
in
ft
yards
miles
nautical milesVolume

m3
liters
in3
ft3
us galVelocity

m/s
km/h
ft/min
ft/s
mph
knotsPressure

Pa (N/m2)
bar
mm H2O
kg/cm2
psi
inches H2OFlow

m3/s
m3/h
US gpm
cfmUnit Converter

Scientific scientific calculator Calculator

Engineering ToolBox - SketchUp Edition - Online 3D modeling!


SCCK.TK

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây