Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

1 tháng 11, 2012

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì (DFM)

Giới thiệu các nguyên tắc hướng dẫn nhằm thực hiện thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì với mục tiêu sản phẩm được bảo trì dễ dàng, thuận lợi, thời gian ngừng máy và chi phí chu kỳ sống tối thiểu.

Khả năng bảo trì là một đặc tính thiết kế và lắp đặt. Đặc tính này được đo bằng khả năng của thiết bị duy trì hoặc phục hồi trạng thái đã định khi bảo trì được thực hiện bởi những nhân viên có kỹ năng xác định và sử dụng các quy trình và nguồn lực đã định ở mỗi mức độ bảo trì. Khả năng bảo trì được đo bằng thời gian mà trong đó bảo trì có thể thực hiện hay thời gian sửa chữa trung bình, được viết tắt MTTR.

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì (DFM)
Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì (DFM) là thiết kế theo những nguyên tắc được đề ra để đạt được một sản phẩm dễ dàng bảo trì, có thời gian ngừng máy nhỏ nhất và chi phí bảo trì thấp nhất (chi phí chu kỳ sống thấp nhất).

Khả năng bảo trì của hệ thống chỉ đạt được khi các nguyên tắc được đề ra và tuân theo ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thiết kế...

Tải toàn bộ bài viết này
http://www.vjol.info/index.php/JSTD/article/viewFile/2492/2356

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây