Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

6 tháng 5, 2009

Sổ tay thép kết cấu (A Beginner's Guide to the Steel Construction Manual)


You may like this post.This is A Beginner's Guide to the Steel Construction Manual.
Follow my link you can find great information.
This book contains:
1. Introduction
2. Materials
3. Tension Members
4. Bolted Connections
5. Welded Connections
6. Buckling Concepts
7. Concentrically Loaded Compression Members
8. Bending Members
9. Combined Bending and Axial Force
10. Composite Beams
Downloads, Tutorials, and Index
Check out here http://www.bgstructuralengineering.com/BGSCM/Contents.htm

SCCK.TK (azpiping.com)

0 Đánh giá:

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây