Chuyển đến nội dung chính

Tìm hiểu toàn diện về các phương pháp bảo trì và lựa chọn chiến lược bảo trì phù hợp

Biên soạn Nguyễn Thanh Sơn, bản quyền thuộc baoduongcokhi.com

Hiện nay, có rất nhiều loại bảo trì khác nhau, tuy nhiên, việc lựa chọn loại bảo trì thích hợp đôi khi gặp phải những thách thức, bởi vì mỗi loại bảo trì lại có những định nghĩa và ứng dụng khác nhau đối với từng người. Thay vì mải mê trong những chi tiết phức tạp, bài viết này cung cấp cho đọc giả một cái nhìn tổng quan rõ ràng về chín loại bảo trì chính cùng các ứng dụng thích hợp của chúng, nhằm giúp đọc giả tìm ra chiến lược bảo trì phù hợp nhất mà không phải đối mặt với những khó khăn không đáng có.

Xem thêm:

Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp một cái nhìn toàn diện về 9 loại bảo trì chính. Dù các thuật ngữ có thể khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là đảm bảo chúng ta đang nói về cùng một vấn đề và các nguyên tắc cơ bản được hiểu rõ. Với nhiều người thắc mắc về các loại bảo trì khác nhau, thì đây là bài viết hữu ích để giúp hiểu rõ hơn.

Các phương pháp bảo trì
Có 9 loại bảo trì riêng biệt, có thể được phân thành hai loại chính: Bảo trì phòng ngừa và Bảo trì khắc phục/phục hồi. 

Bảo trì phòng ngừa được thực hiện chủ động trước khi xảy ra bất kỳ lỗi thiết bị nào. Loại này bao gồm:

 1. Bảo trì dựa trên thời gian (TBM), 
 2. Bảo trì tìm lỗi (FFM), 
 3. Bảo trì dựa trên rủi ro (RBM), 
 4. Bảo trì dựa trên tình trạng (CBM), 
 5. Bảo trì dự đoán (PdM). 

Ngược lại, Bảo trì khắc phục mang tính phản ứng (reactive) và xảy ra sau khi thiết bị gặp sự cố. Nó bao gồm: 

 1. Bảo trì khắc phục hoãn lại (DCM - Deferred Corrective Maintenance)
 2. Bảo trì khẩn cấp (EM - Emergency Maintenance). 

Bài viết này sẽ thảo luận chi tiết về từng loại bảo trì này.

Trước khi đi sâu vào các định nghĩa cụ thể, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu sự khác biệt cơ bản giữa bảo trì phòng ngừa và bảo trì khắc phục .

Để bắt đầu, bạn nên phân biệt giữa bảo trì phòng ngừa và bảo trì khắc phục ở cấp độ cao: 

• Bảo trì phòng ngừa liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trước khi xảy ra lỗi. Các nhiệm vụ này có thể nhằm mục đích ngăn ngừa lỗi, giảm thiểu hậu quả của nó hoặc đánh giá rủi ro xảy ra. 

• Ngược lại, bảo trì khắc phục liên quan đến việc khôi phục chức năng của thiết bị sau khi xảy ra lỗi. Điều đáng chú ý là việc bảo trì khắc phục cũng có thể là kết quả của chiến lược "chạy đến hỏng hóc" có chủ ý.

Bài viết này không bao gồm Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance) hoặc Chăm sóc tự quản (Autonomous Care), còn được gọi là Bảo trì tuyến đầu (Front line maintenance) trong một số tổ chức. Autonomous Care liên quan đến các hoạt động của CLAIR (Clean (Làm sạch), Lubricate (Bôi trơn), Adjust (Điều chỉnh), Inspect (Kiểm tra) và Repair (Sửa chữa)), kết hợp các chiến lược bảo trì khác nhau và được nhân viên tuyến đầu thực hiện thường xuyên hơn.

Xem thêm:

1- BẢO TRÌ PHÒNG NGỪA (PREVENTIVE MAINTENANCE)

Bảo trì phòng ngừa là một loại bảo trì liên quan đến việc thay thế hoặc khôi phục tài sản theo một khoảng thời gian cố định, bất kể tình trạng hiện tại của nó. Điều này đạt được thông qua các nhiệm vụ phục hồi và thay thế theo lịch trình. Về cơ bản, mục tiêu của bảo trì phòng ngừa là ngăn chặn sự cố hư hỏng hoặc giảm khả năng xảy ra sự cố bằng cách thực hiện bảo trì thường xuyên trong khi thiết bị vẫn đang hoạt động.

Xem thêm:

Theo chiến lược này, việc bảo trì được thực hiện dựa trên thời gian (based on time), cách sử dụng (usage) hoặc các yếu tố được xác định trước khác. Ý tưởng là thực hiện bảo trì trước khi có vấn đề phát sinh, thay vì chờ đợi một cái gì đó bị lỗi hoặc hỏng hoàn toàn.

Bảo trì phòng ngừa thường được coi là ít tốn kém hơn và ít gây gián đoạn hơn so với bảo trì khắc phục. Nó cho phép bảo trì được lên lịch trước và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động bất ngờ. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và nguồn lực để theo dõi lịch bảo trì và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết.

Bảo trì phòng ngừa có thể được lên lịch dựa trên thời gian hoặc cách sử dụng. Bảo trì dựa trên thời gian liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ bảo trì theo định kỳ, chẳng hạn như hàng tuần, hàng tháng hoặc ba tháng một lần. Mặt khác, bảo trì dựa trên mức sử dụng liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ bảo trì dựa trên số chu kỳ, số giờ hoạt động hoặc các yếu tố khác liên quan đến việc sử dụng. Chẳng hạn, ô tô của bạn có thể cần được bảo dưỡng sau mỗi 10.000 km để giữ cho xe hoạt động trơn tru. Tương tự, thiết bị có thể yêu cầu bảo trì sau một số chu kỳ hoặc số giờ hoạt động nhất định để đảm bảo thiết bị luôn ở trong tình trạng tốt.

Bên cạnh cách tiếp cận định kỳ thông thường, còn có các phương pháp bổ sung nằm trong phạm vi bảo trì phòng ngừa, chẳng hạn như: 

Bảo trì dựa trên thời gian (TBM Time-Based Maintenance), 

Bảo trì tìm lỗi (FFM Failure Finding Maintenance), 

Bảo trì dựa trên rủi ro (RBM Risk-Based Maintenance), 

Bảo trì dựa trên điều kiện (CBM Condition-Based Maintenance), 

Bảo trì dự đoán (PDM Predictive Maintenance). 

Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ đi sâu vào từng loại bảo trì này, giải thích khi nào chúng nên được sử dụng.

Bảo trì theo kế hoạch (Planned Maintenance) và Bảo trì phòng ngừa không giống nhau: 

Lập kế hoạch đề cập đến quy trình lập kế hoạch và lập kế hoạch bảo trì, vì vậy Bảo trì theo kế hoạch liên quan đến việc chuẩn bị công việc bảo trì để thực hiện với tất cả các bước công việc, nhân công, vật tư và công cụ cần thiết được xác định. 

Mặt khác, Bảo trì phòng ngừa là bảo trì đã được xác định để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các hư hỏng. Tất cả Bảo trì phòng ngừa phải là Bảo trì theo kế hoạch, vì nó phải trải qua quy trình lập kế hoạch và lập kế hoạch bảo trì thông thường. 

Ngược lại với Bảo trì có kế hoạch là Bảo trì không có kế hoạch (Unplanned Maintenance), không hiệu quả và nên tránh. Bảo trì không có kế hoạch không được chuẩn bị đúng cách và được lên kế hoạch ngay khi công việc được thực hiện. Lần duy nhất bạn nên thực hiện Bảo trì không có kế hoạch là khi có yêu cầu công việc có mức độ ưu tiên cao, công việc này khẩn cấp đến mức yêu cầu Bảo trì khẩn cấp, khi bạn can thiệp vào Lịch trình hàng tuần đóng băng (Frozen Weekly Schedule) để hoàn thành công việc mà không cần thông qua quy trình lập kế hoạch và lên lịch thông thường.

Ghi chú: "Frozen Weekly Schedule" có thể được hiểu là "Lịch trình hàng tuần đóng băng" hoặc "Lịch trình hàng tuần cố định", là một khái niệm trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa thiết bị. Nó được sử dụng để chỉ một kế hoạch bảo trì hàng tuần được lập trước và không thể thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Kế hoạch này giúp đảm bảo rằng các hoạt động bảo trì được thực hiện đầy đủ và đúng thời gian.

2. BẢO TRÌ DỰA TRÊN THỜI GIAN (TBM)

Bảo trì Dựa trên Thời gian (TBM-Time-Based Maintenance) liên quan đến việc thay thế hoặc làm mới một hạng mục vào một thời điểm, khoảng thời gian hoặc dựa chu kỳ sử dụng cố định, bất kể tình trạng của hạng mục đó như thế nào, để khôi phục độ tin cậy của hạng mục đó. Cách tiếp cận này được gọi là các tác vụ Khôi phục theo lịch trình (Scheduled Restoration) hoặc Loại bỏ theo lịch trình (Scheduled Discard) trong cuốn sách của John Moubray, RCMIITuy nhiên, điều  quan trọng cần lưu ý là tất cả các hoạt động bảo trì phải được lên lịch thông qua Lịch trình hàng tuần (Weekly Schedule), ngoại trừ Bảo trì khẩn cấp, yêu cầu chú ý ngay lập tức và không thể lên kế hoạch.

Bảo trì Dựa trên Thời gian nhằm mục đích ngăn ngừa hỏng hóc của các bộ phận hao mòn đã biết, có Thời gian Trung bình giữa các lần hư hỏng (MTBF) có thể dự đoán được. Chiến lược này giả định rằng hỏng hóc có liên quan đến tuổi (age-related) và có thời hạn sử dụng rõ ràng hoặc không đáng để nỗ lực đánh giá tình trạng và việc thay thế theo thời gian sẽ tiết kiệm hơn mà vẫn hiệu quả. 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Bảo trì Dựa trên Thời gian chỉ có thể quản lý các chế độ hỏng hóc liên quan đến tuổi và chỉ nên tạo thành một phần nhỏ trong chương trình bảo trì tổng thể của bạn, vì hơn 70% các chế độ hỏng hóc trong nhà máy của bạn không liên quan đến tuổi tác (nên xem thêm bài viết: Bảo trì tập trung vào độ tin cậy RCM: 9 nguyên tắc của chương trình bảo dưỡng phòng ngừa hiện đại) .

Trong các ngành khác nhau, các công ty phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định, thường được thực hiện trên cơ sở khoảng thời gian cố định (fixed time interval base) bằng cách sử dụng TBM. Tuy nhiên, ngay cả khi bảo trì liên quan đến tuân thủ luật định, vẫn có thể có cơ hội tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước và xem xét chuyển đổi sang các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Ví dụ: sử dụng Kiểm định dựa trên rủi ro (RBI) để kiểm tra bình áp lực thay vì tiến hành kiểm tra bên trong bình áp lực bốn năm một lần là một ví dụ điển hình về điều này.

3-BẢO TRÌ PHÁT HIỆN LỖI (FFM) 

Các tác vụ của Bảo trì Phát hiện lỗi nhằm mục đích phát hiện các lỗi ẩn dấu (hidden failures), thường liên quan đến các chức năng bảo vệ như van an toàn áp suất và bộ điều khiển tắt máy (trip transmitters). Vì loại thiết bị này không bắt buộc phải hoạt động cho đến khi một thứ khác xảy ra lỗi, nên các lỗi của nó bị ẩn, điều quan trọng là phải phát hiện những lỗi này trước khi dựa vào thiết bị để bảo vệ bạn. 

Điều quan trọng cần lưu ý là bảo trì tìm lỗi không ngăn ngừa lỗi mà chỉ phát hiện ra lỗi. Sau khi phát hiện, lỗi phải được sửa chữa. Các nhiệm vụ này được thực hiện trong các khoảng thời gian cố định, thường bắt nguồn từ quy định của luật pháp hoặc các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro.

4- BẢO TRÌ DỰA TRÊN RỦI RO (RBM)

Trong bảo trì dựa trên rủi ro (RBM), tài nguyên bảo trì được phân bổ cho các tài sản dựa trên rủi ro liên quan của chúng trong trường hợp xảy ra lỗi hư hỏng. Điều này đạt được bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro, xem xét khả năng và hậu quả của sự cố. Các tài sản có rủi ro cao hơn và hậu quả nghiêm trọng nếu hỏng hóc sẽ cần bảo trì và kiểm tra thường xuyên hơn, trong khi thiết bị có rủi ro thấp có thể chỉ cần bảo trì không thường xuyên hoặc hạn chế. Phương pháp RBM đảm bảo rằng, các nỗ lực bảo trì được nhắm mục tiêu ở nơi cần thiết nhất, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực hạn chế.

Bằng cách triển khai quy trình Bảo trì Dựa trên Rủi ro hiệu quả, bạn có thể giảm rủi ro tổng thể của hư hỏng (total risk of failuers) trong nhà máy của mình theo cách tiết kiệm nhất. Phương pháp này liên quan đến việc liên tục tối ưu hóa tần suất và phạm vi của các hoạt động bảo trì dựa trên kết quả thử nghiệm (testing) và kiểm tra (inspection), cũng như đánh giá rủi ro toàn diện (risk assessment). Bảo trì dựa trên rủi ro có thể bao gồm Kiểm tra dựa trên rủi ro đối với các thiết bị tĩnh như bình chứa, đường ống và van giảm áp. Về cơ bản, nó là một hình thức bảo trì phòng ngừa.

5- BẢO TRÌ DỰA TRÊN TÌNH TRẠNG (CBM)

Bảo trì dựa trên tình trạng (CBM) là một chiến lược bảo trì nhằm ngăn chặn các lỗi bằng cách phát hiện bằng chứng vật lý về lỗi đang ở giai đoạn đầu. Mặc dù nhiều dạng lỗi hư hỏng không liên quan đến tuổi của thiết bị, nhưng chúng thường đưa ra một số cảnh báo trước khi chúng xảy ra. Bằng cách xác định các dấu hiệu cảnh báo này, có thể thực hiện hành động để ngăn chặn sự cố xảy ra hoặc giảm thiểu hậu quả của nó. CBM có nhiều ứng dụng ngoài các kỹ thuật giám sát tình trạng truyền thống, chẳng hạn như các kỹ thuật thường được sử dụng cho thiết bị quay (rung động, ảnh nhiệt, ..).

Đường cong PF là một khái niệm chính trong Bảo trì Dựa trên tình trạng, như thể hiện trong hình bên dưới: 

Đường cong P-F minh họa rằng: khi lỗi bắt đầu phát triển, thiết bị sẽ dần xuống cấp cho đến khi nó có thể được phát hiện (điểm "P"). Nếu lỗi không được phát hiện và xử lý, nó sẽ tiếp tục tiến triển cho đến khi xảy ra lỗi chức năng (điểm "F"). Khoảng thời gian P-F, là thời gian giữa các điểm P và F, là một khoảng thời gian quan trọng trong đó việc kiểm tra có khả năng xác định lỗi sắp xảy ra và tạo cơ hội để thực hiện hành động khắc phục.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng mục đích của CBM không phải là ngăn chặn sự cố bằng cách làm mới thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị, mà là can thiệp trước khi sự cố xảy ra, vì phương pháp này thường tiết kiệm chi phí hơn và giảm thiểu tác động đến tính sẵn sàng của thiết bị. Nói tóm lại, giám sát tình trạng không sửa chữa máy móc hoặc ngăn ngừa hỏng hóc, mà cho phép bạn xác định các vấn đề trước khi chúng dẫn đến hỏng hóc.

Có một hướng dẫn chung là lên lịch các nhiệm vụ CBM theo các khoảng thời gian bằng một nửa hoặc một phần ba khoảng thời gian PF. Hiệu quả của CBM so với  bảo trì sự cố (Breakdown Maintenance) phụ thuộc nhiều vào độ dài của khoảng thời gian PF. Khi có nhiều cảnh báo về sự cố sắp xảy ra, việc sửa chữa có thể được lập kế hoạch, vật tư phụ tùng và nguồn lực có thể được chuẩn bị và việc sửa chữa có thể tránh được sự cố (mặc dù việc sản xuất vẫn có thể bị gián đoạn trong thời gian bảo trì). Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian PF chỉ là một vài ngày, các hành động chuẩn bị và sửa chữa tại hiện trường cũng sẽ tương tự như những hành động khắc phục cần thiết khi xảy sự cố hư hỏng và lợi ích của CBM sẽ giảm đi đáng kể.

Việc triển khai hiệu quả CBM như một chiến lược bảo trì, phụ thuộc vào khắc phục sớm, đòi hỏi một quy trình hiệu quả và hiệu quả để thu thập, phân tích, ra quyết định và thực hiện khắc phục. Tuy nhiên, đối với các dạng lỗi có sự thay đổi lớn/nhanh chóng trong khoảng thời gian PF, việc theo dõi tình trạng có thể không phải là một chiến lược hiệu quả.

6-BẢO TRÌ DỰ ĐOÁN (PDM)

Trước đây, Bảo trì Dự đoán (PDM) thường được sử dụng thay thế cho Bảo trì Dựa trên Tình trạng (CBM). Tuy nhiên, với những tiến bộ gần đây về Trí tuệ nhân tạo (AI), chi phí cảm biến thiết bị (IIoT - Industrial internet of things) giảm và việc sử dụng máy học (Machine Learning), giờ đây có sự khác biệt rõ ràng giữa Bảo trì dự đoán và Bảo trì dựa trên tình trạng.

Xem thêm:

Bảo trì dự đoán

Bảo trì dự đoán (PDM) là một phiên bản phức tạp hơn của Bảo trì dựa trên tình trạng (CBM) , tận dụng tiềm năng của nhiều cảm biến trực tuyến (online) để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về sự suy giảm hiệu suất của thiết bị và dự đoán các hỏng hóc sắp xảy ra. Lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng và thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức lớn, khiến nó trở thành một lĩnh vực thú vị và năng động cho các chuyên gia Bảo trì & Độ tin cậy. Tuy nhiên, ngay cả những phương pháp PDM tiên tiến nhất cũng phải dựa trên các nguyên tắc đáng tin cậy và sự hiểu biết về các yếu tố cơ bản.

Bảo trì dự đoán là một loại Bảo trì phòng ngừa vì cả hai đều nhằm mục đích tiến hành bảo trì trước khi xảy ra lỗi. Việc lựa chọn loại bảo trì phụ thuộc vào dạng lỗi hư hỏng (Failure Modes) và đặc điểm của nó. Đối với các dạng hỏng hóc ngẫu nhiên, bảo trì dựa trên tình trạng hoặc bảo trì dự đoán là phù hợp, trong khi đối với các dạng hỏng hóc liên quan đến tuổi (Age-related) hoặc không kinh tế, bảo trì dựa trên thời gian là phù hợp. Ví dụ, một tuabin có hàng nghìn lít dầu được thay mới theo tình trạng là tốt nhất, trong khi nếu 50 lít dầu thì bảo dưỡng theo thời gian sẽ phù hợp hơn.

Sự khác biệt chính giữa bảo trì phòng ngừa và bảo trì dự đoán:  

 • Bảo trì phòng ngừa bao gồm các loại bảo trì khác nhau được thực hiện trước khi xảy ra lỗi. Bảo trì dự đoán là một hình thức bảo trì phòng ngừa sử dụng công nghệ để theo dõi tình trạng của thiết bị và xác định các sự cố tiềm ẩn trước khi chúng chuyển thành hỏng hóc. 
 • Thông thường, khi mọi người đề cập đến bảo trì phòng ngừa, họ thường đề cập đến Bảo trì dựa trên thời gian, bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế theo lịch trình trong một khoảng thời gian cố định, bất kể tình trạng thực tế của thiết bị. Tần suất bảo trì có thể dựa trên thời gian (ví dụ: ngày, tuần, tháng) hoặc cách sử dụng -Usage (ví dụ: giờ hoạt động, chu kỳ, km).

7-BẢO TRÌ KHẮC PHỤC HAY PHỤC HỒI (CM)

Bảo trì Khắc phục (CM) liên quan đến việc khôi phục chức năng của một hạng mục sau khi nó bị lỗi. Chiến lược này thường được sử dụng khi tác động của sự cố đối với an toàn hoặc môi trường được coi là không đáng kể và việc ngăn ngừa sự cố là không thể hoặc không hiệu quả về chi phí. 

Bảo trì khắc phục có thể là kết quả có chủ ý của chiến lược "Chạy cho đến khi hỏng hóc" (Run to Fail) hoặc có thể là kết quả của những hỏng hóc không lường trước được mà không thể ngăn chặn được thông qua bảo trì phòng ngừa.

Chiến lược chạy đến khi hỏng có thể là một lựa chọn khả thi đối với một số thiết bị, chẳng hạn như hệ thống chiếu sáng khu vực chung hoặc thiết bị đo quá trình thông minh không có chức năng ngắt, trong đó tác động của sự cố bị hạn chế và không cần sửa chữa ngay lập tức. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các dạng lỗi đang được xem xét và đảm bảo rằng chúng không có khả năng trở thành bảo trì khẩn cấp. 

Việc áp dụng chiến lược "chạy đến khi hỏng" đối với các thiết bị quan trọng cần khôi phục ngay lập tức sau khi hỏng hóc có thể khiến tổ chức rơi vào môi trường bảo trì phản ứng (reactive), tốn kém, không hiệu quả và không an toàn. 

Do đó, mặc dù chiến lược "chạy đến khi hỏng" có thể có lợi trong một số trường hợp nhất định, nhưng điều quan trọng là phải đưa ra quyết định sáng suốt.

Bảo trì phòng ngừa thường được coi là tốt hơn so với bảo trì sự cố vì ngăn ngừa sự cố rẻ hơn và an toàn hơn so với việc để thiết bị hỏng. Bảo trì phòng ngừa cũng ít ảnh hưởng đến sản xuất hơn so với chạy thiết bị cho đến khi hỏng hóc. Tuy nhiên, có những trường hợp chạy thiết bị đến khi hỏng hóc là chiến lược tốt nhất, chẳng hạn như với hệ thống chiếu sáng khu vực chung, nơi cố gắng thay thế bóng đèn trước khi chúng hỏng hóc sẽ rất lãng phí và hậu quả của sự cố là thấp.

8- BẢO TRÌ KHẮC PHỤC HOÃN LẠI

Chúng tôi chia bảo trì khắc phục thành hai loại phụ trong biểu đồ các loại bảo trì:  

 • Bảo trì hoãn lại (Deferred Corrective Maintenance)
 • Bảo trì khẩn cấp (Emergency maintenance).

Điều quan trọng là phải giảm thiểu số lần Bảo trì Khẩn cấp trong các tổ chức, vì nó tốn kém, khiến thiết bị ngừng hoạt động lâu hơn và gây rủi ro về an toàn. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là phải ưu tiên các yêu cầu công việc bảo trì khắc phục và phân bổ đủ thời gian để lập kế hoạch và lịch trình phù hợp. Trì hoãn yêu cầu công việc nếu có thể, có thể là một chiến lược hiệu quả để giảm số lượng Bảo trì Khẩn cấp, dẫn đến các phương pháp bảo trì tiết kiệm chi phí, hiệu quả và an toàn hơn.

9- BẢO TRÌ KHẨN CẤP (EM)

Bảo trì Khẩn cấp (EM) là một loại bảo trì khắc phục đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức và làm gián đoạn Lịch trình Hàng tuần đóng băng của bạn (giả sử bạn có). Nó có thể tạo ra sự hỗn loạn và khiến kế hoạch của bạn đi chệch hướng, mặc dù một số người phát triển mạnh trong môi trường như vậy và thậm chí có thể được ca ngợi là anh hùng vì đã làm việc nhiều giờ để khôi phục sản xuất. 

Tuy nhiên, để đạt được Độ tin cậy, đó là một ngõ cụt. Do đó, Bảo trì khẩn cấp là một loại bảo trì mà chúng ta nên cố gắng giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, các tổ chức Đẳng cấp Thế giới (World Class) đặt mục tiêu giới hạn Bảo trì Khẩn cấp của họ xuống dưới 2% trong tổng số bảo trì của họ. 

Bảo trì Khẩn cấp là loại bảo trì tốn kém nhất vì nó đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức và thường thiếu kế hoạch phù hợp, dẫn đến sự thiếu hiệu quả và chi phí cao hơn. Theo nhiều nguồn khác nhau, Bảo trì Khẩn cấp có thể đắt gấp 3-5 lần so với bảo trì phòng ngừa được lên kế hoạch tốt.

"Bảo trì sự cố (breakdown maintenance)là gì?" nó không phải là một loại bảo trì khác?. Bảo trì sự cố về cơ bản là bảo trì khắc phục được kích hoạt bởi lỗi thiết bị. Mức độ khẩn cấp của việc sửa chữa sẽ phụ thuộc vào rủi ro liên quan đến lỗi. Tuy nhiên, đối với nhiều người, bảo trì sự cố được coi là đồng nghĩa với bảo trì khẩn cấp - việc sửa chữa phải được thực hiện ngay lập tức.

Xem thêm:

Related Posts by CategoriesNhận xét

Bài đăng xem nhiều

Dung sai và các chế độ lắp ghép bề mặt trụ trơn [pdf]

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Ví dụ bạn cần gia công 1 trục bơm ly tâm 1 cấp, khi lên bản vẽ gia công thì cần dung sai gia công, việc chọn dung sai gia công thì căn cứ vào kiểu lắp ghép như vị trí lắp vòng bi: đối với vòng trong vòng bi với trục bơm thì sẽ lắp theo hệ thống lỗ (vì kích thước vòng bi không thay đổi được), nên việc lắp chặt hay trung gian là do bạn lựa chọn dựa trên các tiêu chí ở dưới. Còn thân bơm với vòng ngoài vòng bi thì lắp theo hệ trục (xem vòng ngoài vòng bi là trục). Bạn cũng cần lưu ý việc lắp chặt hay trung gian có thể ảnh hưởng đến khe hở vòng bi khi làm việc nên cần cân nhắc cho phù hợp với điều kiện vận hành, loại vòng bi (cùng loại vòng bi, vòng bi C2, C3 có khe hở nhỏ hơn C4, C4 nhỏ hơn C5). Nếu bạn đang dùng C3, lắp trung gian mà chuyển sang lắp chặt có thể làm giảm tuổi thọ vòng bi vì khe hở giảm hoặc không đáp ứng yêu cầu làm việc. Sơ đồ miền dung sai Miền dung sai Miền dung sai được tạo ra bằng cách phối hợp giữa  1 sai

Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance)

Toàn bộ file điện tử powerpoint này: TPM P-1.ppt 1382K TPM P-2.ppt 336K TPM P-3.ppt 2697K Link download http://www.mediafire.com/?upl33otz5orx0e1

Một số thiết bị chưng cất

Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp thế giới và nước nhà, các ngành công nghiệp cần rất nhiều hoá chất có độ tinh khiết cao. Chưng cất  ( distillation ) là quá trình dùng nhiệt để tách một hỗn hợp lỏng ra thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp ở cùng một nhiệt đo. Chưng cất = Gia nhiệt + Ngưng tụ Ta có thể phân biệt chưng cất ra thành quy trình một lần như trong phòng thí nghiệm để tách một hóa chất tinh khiết ra khỏi một hỗn hợp, và chưng cất liên tục, như trong các tháp chưng cất trong công nghiệp.  Xem kênh Youtube của Bảo Dưỡng Cơ Khí!  Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất về Thiết bị chưng cất  Trong nhiều trường hợp có một tỷ lệ nhất định của hỗn hợp hai chất lỏng mà không thể tiếp tục tách bằng phương pháp chưng cất được nữa. Các hỗn hợp này được gọi là hỗn hợp đẳng phí. Nếu muốn tăng nồng độ của cồn phải dùng đến các phương pháp tinh cất đặc biệt khác. Có thể sử dụng các loại tháp chưng cất

Giới thiệu về Tua bin khí (Gas Turbine)

Turbine khí, còn được gọi là tuốc bin khí  (Gas Turbine) , là một loại động cơ nhiệt được sử dụng để chuyển đổi nhiệt năng thành năng lượng cơ học thông qua quá trình đốt cháy khí và chuyển động quay turbine. Một máy phát điện Generator kéo bởi một tuốc bin khí. Đây là tổ hợp của máy nén khí + tuốc bin khí + máy phát điện. Không khí được hút vào và nén lên áp suất cao nhờ một máy nén. Nhiên liệu cùng với không khí này sẽ được đưa vào buồng đốt để đốt cháy. Khí cháy sau khi ra khỏi buồng đốt sẽ được đưa vào quay turbine. Vì thế nên mới gọi là turbine khí. Năng lượng cơ học của turbine một phần sẽ được đưa về quay máy nén, một phần khác đưa ra quay tải ngoài, như cách quạt, máy phát điện... Đa số các turbine khí có một trục, một đầu là máy nén, một đầu là turbine. Đầu phía turbine sẽ được nối với máy phát điện trực tiếp hoặc qua bộ giảm tốc. Riêng mẫu turbine khí dưới đây có 3 trục. Trục hạ áp gồm máy nén hạ áp và turbine hạ áp. Trục cao áp gồm máy nén cao áp và turbine cao áp. Trục th

Các website nhà sản xuất cung cấp thiết bị động và phụ tùng

Bơm A.R Wilfley ABS ACD Cryo ACE ACME Dynamics Aermotor Afton Albany Aldo Barbera Alfa Laval All Flavor (AFEC) AllegenyBradford (Topline) All Pumps Allweiler Alpha Flo-Systems American Stainless American-Marsh Ampco AMT Ansimag Apex APV Argal Armstrong Aturia Aurora A.Y.McDonald BBC Electro Beckett Bell & Gossett BJM Blackmer Bombas Itur Brinkmann BSM Buffalo Burks Caffini Calama Calpeda Camac Caprari Carver Casals Caster CDR CEF Chempump(Teikoku) Clark Corcoran Cornell Corporacion EG Crane DAB Danner Davey David Brown-Union Dean Desm

Tải miễn phí phần mềm triển khai hình gò

Phần mềm này sẽ giúp các bạn đưa ra bản vẽ triển khai gia công đầy đủ và chính xác, cho phép các bạn xuất ra bản vẽ Autocad để tiện hơn cho việc tính toán, in ấn , quản lý. [MF] —–  nhấn chọn để download Lưu ý: sau khi giải nén và cài đặt thì chép pns4.exe (có sẵn sau khi giải nén) đè lên file pns4.exe mới. Phiên bản này có đầy đủ kích thước với các kiểu ống và help. Nên chạy run as administrator trong win 7. Xin chào bạn!  Nếu bạn đang thích trang web của chúng tôi và thấy các bài viết của chúng tôi hữu ích, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển tài nguyên và cung cấp cho bạn nội dung có giá trị hơn nữa.  Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nguyễn Thanh Sơn

Cách kiểm tra và đánh giá vết ăn khớp (tooth contact) của cặp bánh răng

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Hộp số với cặp bánh răng nghiêng Tooth contact là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và độ bền của bánh răng Mục đích Các bánh răng phải có tải trọng phân bố đều trên bề mặt răng khi làm việc ở điều kiện danh định.  Nếu tải trọng phân bố không đều, áp lực tiếp xúc và ứng suất uốn tăng cục bộ , làm tăng nguy cơ hư hỏng.  Gear Run Out của bánh răng là gì? cách kiểm tra Bánh răng và hộp số, phần 3: Phân tích dầu tìm nguyên nhân hư hỏng bánh răng. Bánh răng và Hộp số, phần 2: Các loại hộp số, bôi trơn, hư hỏng thường gặp Bánh răng và hộp số, phần 1: Các loại bánh răng (types of gears) Để đạt được sự phân bố tải đều, bánh răng cần có độ chính xác trong thiết kế, sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các bộ phận của hộp số. Các yếu tố này được kiểm tra, test thử nghiệm và kiểm tra tại xưởng của nhà sản xuất thiết bị. Lắp đặt đúng cách tại hiện trường là bước cuối cùng để đảm bảo khả năng ti

Chọn vật liệu chế tạo bánh răng và xử lý nhiệt

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Điều cần thiết là chọn vật liệu và xử lý nhiệt thích hợp phù hợp với ứng dụng dự kiến ​​của bánh răng. Vì các bánh răng được ứng dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như máy móc công nghiệp, thiết bị điện/điện tử, đồ gia dụng và đồ chơi, và bao gồm nhiều loại vật liệu, nên chúng tôi muốn giới thiệu các vật liệu điển hình và phương pháp xử lý nhiệt của chúng. Hộp số 1. Các loại vật liệu chế tạo bánh răng a) S45C (Thép cacbon dùng cho kết cấu máy): S45C là một trong những loại thép được sử dụng phổ biến nhất, chứa lượng carbon vừa phải ( 0,45% ). S45C dễ kiếm được và được sử dụng trong sản xuất bánh răng trụ thẳng, bánh răng xoắn, thanh răng, bánh răng côn và bánh răng trục vít bánh vít . Xử lý nhiệt và độ cứng đạt được: nhiệt luyện độ cứng Không < 194HB Nhiệt luyện bằng cách nung nóng, làm nguội nhanh (dầu hoặc nước) và ram thép, còn gọi là quá trìnhT

Khe hở mặt răng (backlash) và khe hở chân/đỉnh răng (root/tip clearance)

Viết bài : Nguyễn Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Các thông số cơ bản của bánh răng Về những thông số của bánh răng, có rất nhiều thông số để phục vụ cho quá trình gia công, thiết kế và lắp đặt máy. Tuy nhiên có một số thông số cơ bản bắt buộc người chế tạo cần phải nắm rõ, gồm: Đường kính Vòng đỉnh (Tip diameter): là đường tròn đi qua đỉnh răng, da = m (z+2) . Đường kính Vòng đáy (Root diameter): là vòng tròn đi qua đáy răng, df = m (z-2.5) . Đường kính Vòng chia (Reference diameter): là đường tròn tiếp xúc với một đường tròn tương ứng của bánh răng khác khi 2 bánh ăn khớp với nhau, d = m.Z   Số răng: Z=d/m Bước răng (Circular Pitch): là độ dài cung giữa 2 profin của 2 răng kề nhau đo trên vòng chia, P=m. π Modun: là thông số quan trọng nhất của bánh răng, m = P/π ; ha=m. Chiều cao răng (whole depth): là khoảng cách hướng tâm giữa vòng đỉnh và vòng chia; h=ha + hf=2.25m, trong đó ha=1 m, hf=1,25 Chiều dày răng (w

Sổ tay tiếng anh kỹ thuật [pdf]

Giới thiệu nội dung cuốn sách "Sổ tay tiếng anh kỹ thuật"  Nhu cầu học tiếng anh trong các nghành kỹ thuật ngày càng tăng trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu đó, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách này. Nội dung cuốn sách bao gồm Phần mở đầu, phần thuật ngữ và phần số liệu. - Phần mở đầu nhóm tác giả giới thiệu lối phiên âm quốc tế mới nhất - Phần các thuật ngữ được phân loại theo từng chủ đề bao quát trong nghành cơ khí, từ vẽ kỹ thuật đến nguyên lý máy… - Phần số liệu gồm các hình vẽ, các bảng tiêu chuẩn… Link tải: Tại đây  hoặc tại đây ----- Xin chào bạn! Nếu bạn đang thích trang web của chúng tôi và thấy các bài viết của chúng tôi hữu ích, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển tài nguyên và cung cấp cho bạn nội dung có giá trị hơn nữa.  Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi.  Nguyễn Thanh Sơn

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí