Tìm kiếm cho nhanh

Nhập từ khóa vào kiếm, ví dụ: bơm, quạt, hộp số, máy nén....
Loading

28 tháng 7, 2009

Lập kế hoạch ngừng máy và sửa chữa toàn nhà máy có hiệu quả (p3)

Các giai đoạn của một Turnaround
Giới thiệu
Turnaround là một sự kiện, nhưng nó cũng là một quá trình với các giai đoạn khác nhau - Bắt đầu, Chuẩn bị, Thực thi và Chấm dứt. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu khác nhau, khi Turnaround di chuyển từ giai đoạn này đến giai đoạn tiếp theo, tất cả mọi người tham gia nên biết rằng khi một trong những giai đoạn đã được hoàn tất thì giai đoạn kế tiếp đã bắt đầu.

Giai đoạn 1 - Bắt đầu


Bắt đầu là giai đoạn chiến lược. Điều này xác định lý do tại sao, khi nào, như thế nào, bao nhiêu và cung cấp các nguồn quỹ.
Một Tổ Chính sách nên được hình thành về tổ chức của những người chủ chốt ra quyết định. Nó sẽ bao gồm các đại diện của nhà quản lý cấp cao, bộ phận tiếp thị, sản xuất, bảo dưỡng, và Kỹ thuật. Tổ Chính sách sẽ bắt đầu tại một thời điểm thích hợp cho các quy mô và tính chất của đợt ngừng nhà máy. Trong một số trường hợp Tổ này có thể được thành lập hai năm trước khi ngừng chạy.
Nhiệm vụ cụ thể cho tổ chính sách tập trung vào:
• Chỉ định Trưởng ban quản lý và thực thi cho Turnaround
• Xem lại các điều chỉnh của Turnaround.
• Cung cấp tài chính và kiểm soát tài chính được chi tiêu như thế nào.
• Cân bằng các khó khăn thách thức của Turnaround.
• Xây dựng và thiết lập các mục tiêu của Turnaround:
Số lượng
Chất lượng
Thời gian
Tiền
An toàn
• Phê chuẩn thành lập ban quản lý Turnaround.
• Ủy quyền các quyền hạn cần thiết.
• Tổ chức thường xuyên các cuộc họp, theo dõi tiến độ so với mục tiêu đề ra.
• Sửa đổi mục tiêu hoặc các chính sách, nếu được chứng minh là cần thiết.

Giai đoạn 2 - Chuẩn bị


Trưởng ban quản lý Tumaround nên chỉ định một tổ chuẩn bị kế hoạch, tổ này sẽ chịu trách nhiệm với trưởng quản lý Turnaround cho các kế hoạch công việc chi tiết và sự chuẩn bị mọi phương diện của dự án.

Trong suốt giai đoạn chuẩn bị, các thành phần sau đây cần phải được quan tâm:
1) Phạm vi công việc là nền tảng mà trên đó các Turnaround được xây dựng. Khi phát triển sớm phạm vi công việc (scope of work), điều quan trọng để thử và lấy tất cả các hạng mục chính hoặc các hạng mục có thể là quan trọng, chuyển sang vào trong danh sách công việc. Chúng có thể được phân đoạn của các công việc lớn, công việc nhỏ.
2) Giá trị hiệu lực của phạm vi công việc là để xác định các phạm vi công việc thích hợp và để "lọc bỏ" công việc không cần thiết. Trong quá trình xác minh, bất kỳ rủi ro cho con người hoặc môi trường nên được xác định. Khi hiệu lực công việc hoàn tất, cần có một mức độ chắc chắn rằng đó là công việc sẽ được thực hiện để Kế hoạch Turnaround và sổ sách tài chính có thể được phát triển.
3) Các công việc trước ngừng máy: mục đích các công việc này là để xác định ở một giai đoạn đầu trong quá trình lập kế hoạch, trong thời gian dự phòng, công việc được làm sẵn hay các nhu cầu đòi hỏi về thời gian của chuyên gia làm việc. Một số công việc nên được đưa ra ở giai đoạn này như các dịch vụ hậu cần, chỗ ở và các phương tiện.
4) Các gói thầu công việc: các quyết định trước tiên trong giai đoạn này là bao nhiêu công việc được thực hiện hay những công việc nào sẽ được thực hiện bởi nhà máy và các công việc sẽ được thuê ngoài. Quản lý và thực hiện toàn bộ các công việc Turnaround có thể thuê ngoài với các nguồn lực nội bộ chủ yếu hoạt động như là nhà thầu phụ. Sự thẩm định và lựa chọn nhà thầu nên được thực hiện, để các gói công việc có thể được chia ra, để giúp họ lập kế hoạch tiến độ cho công việc và tài chính.
5) Kế hoạch Turnaround- đòi hỏi sự tham gia của một nhóm người- tổ chuẩn bị, tổ nhà máy, đại diện kỹ thuật, đại diện nhà thầu, tổ an toàn và tổ chính sách. Trình tự các sự kiện đòi hỏi phải lập kế hoạch, xem xét và tối ưu hóa cho đến khi kế hoạch có thể cung cấp các mục tiêu và công việc trong các khó khăn. Kế hoạch Turnaround cũng phải có phương pháp để đối phó với những bất ngờ, có thể đến từ công việc khẩn cấp hoặc các sự kiện ngoài kế hoạch. Cần có một quy ước cho các liên hệ với các công việc bổ sung này.


Lập kế hoạch tiến độ công việc

6) Sự tổ chức cho Turnaround-mặc dù nó có thể là một tổ Turnaround là những người mà lập kế hoạch và thực thi các công việc Turnaround, sự tổ chức cho Turnaround mà các công việc mà không có sự ngang hàng là rất nhiều thứ bậc, một người kiểm soát và có chịu trách nhiệm và mức chịu trách nhiệm duy nhất. Không có tổ chức nào hoàn hảo và một tổ chức được thiết kế dành cho các Turnaround sẽ là một pha trộn của các kỹ năng, kiến thức và tính sẵn sàng. Một điểm đáng ghi nhớ có giá trị là Turnaround được định nghĩa như là "một quá trình thực hiện các hoạt động theo một chuỗi logic", do đó điều quan trọng là biết được tất cả các chuỗi các sự kiện và vai trò của nó và sự ảnh hưởng. Mọi người nên hiểu được tổ chức và nơi họ phải báo cáo.
7) Kế hoạch về hậu cần tại Site-mục đích của Kế hoạch Hậu cần là có đúng thứ cần thiết cho đúng nơi vào đúng thời điểm và trong các điều kiện đúng để thực hiện các chức năng yêu cầu. Kinh doanh của hậu cần trong Turnaround là để sắp xếp việc tiếp nhận tại hiện trường, lưu trữ vật tư phương tiện hoặc chỗ ở, bảo trì và cung cấp của tất cả các mục cần thiết cho sự kiện này. Hậu cần tại hiện trường phải được lập kế hoạch nghiêm túc như các hoạt động khác của Turnaround.
8) Sổ sách tài chính - tính chính xác của chi phí của các sự kiện đối với ngân sách phụ thuộc vào tính chính xác của các phạm vi công việc và có bao nhiêu đơn vị giá cho hàng hóa và dịch vụ được biết. Ngân sách Turnaround bị hạn chế với mức độ không chắc chắn. Thông thường một kế hoạch chi tiêu được phát triển thường được gọi là đường cong chữ S và gần như là " thời gian thực "của phí tổn thực tế có thể được theo dõi sát so với kế hoạch, thường thì giờ làm việc cũng được lập biểu để so sánh với kế hoạch.
9) Kế hoạch an toàn: một Turnaround là một tổ chức sự kiện nhiều rủi ro, nó đưa vào một số lượng lớn người vào một khu vực giới hạn, thực hiện các nhiệm vụ khác thường sử dụng các thiết bị nhiều rủi ro nguy hiểm và làm việc dưới áp lực thời gian. Kế hoạch an toàn đảm bảo rằng các công việc được đánh giá trước khi thực hiện để dự đoán tiềm năng rủi ro và mối nguy hiểm hoặc giảm thiểu những nguy hiểm hoặc kiểm soát ra vào để giảm thiểu mức độ lan truyền. Kế hoạch an toàn sẽ bao gồm các kế hoạch đào tạo và kế hoạch vào cửa cho tất cả những người đi vào các công trường và cũng có thể các công việc trong các lĩnh vực mà có thể không quen thuộc với họ. Nó phải bao gồm một mạng lưới thông tin liên lạc và quy trình thủ tục trong trường hợp xảy ra một sự cố hay một tai nạn.
10) Kế hoạch chất lượng –Kế hoach chất lượng tốt nhất là một trong những kế hoạch đó được xây dựng quá trình của tất cả các giai đoạn của Turnaround hơn là kiểm soát kết quả, như là kết quả của công việc.
Hệ thống chất lượng tập trung vào đầu vào, giảm thiểu nhu cầu kiểm tra các kết quả đầu ra.
Ví dụ như kiểm tra năng lực các Thợ hàn, trước khi bắt đầu công việc sẽ giảm thiểu công việc làm lại và tiếp tục kiểm tra chất lượng của các mối hàn.
11) Kế hoạch thông tin liên lạc- đây là một kế hoạch tích hợp của các buổi họp và thông tin liên lạc để cho tất cả mọi người biết và hiểu tiến độ của các sự kiện như thế nào và bất cứ sự thay đổi nào trong kế hoạch mà có thể có một số ảnh hưởng đến họ. Có cần phải được kiểm soát chất lượng tại chỗ để đảm bảo rằng mọi người nhận được thông tin chính xác.

Giai đoạn 3 – Thực thi

Những cố gắng và áp lực trong việc quản lý thực thi công việc phụ thuộc trực tiếp vào tính nghiêm ngặt và kế hoạch đã được đưa ra. Các thành phần chính của sự quản lý thực thi công việc là tuân thủ các lộ trình và Quản lý các công việc phát sinh ngoài mong đợi.

Trong suốt giai đoạn thực thi, các công việc sau đây sẽ được quản lý:

1) Ngừng nhà máy-thường được thực hiện bởi nhà quản lý nhà máy và nhân viên vận hành. Nó phải được thực hiện phù hợp với kế hoạch chung của nhà máy. Các bước làm nguội, giảm áp, cách ly, cô lập, khử nhiễm và làm sạch. Cần có một bàn giao chính thức của các người quản lý nhà máy cho manager của Turnaround, trong đó lưu ý tuân thủ việc bàn giao nhà máy tại một thời gian thoả thuận và với các điều kiện đã thoả thuận.
2) Những lộ trình-đó là mục tiêu của các lộ trình để kiểm soát các sự kiện và biết khi nào có sai lệch. Lộ trình kế hoạch hàng ngày bao gồm kiểm tra tất cả các vấn đề quan trọng ví dụ như an toàn, tiến trình, chi phí, thăm tất cả các đội chủ chốt trong khu vực làm việc, tham gia vào các cuộc họp. Hỗ trợ các đội có hiệu quả trong phân phối kế hoạch công việc.
3) Các phát sinh không mong muốn-nguyên tắc không mong muốn ban hành mà xảy ra các sự cố và tai nạn và các điều tra sau đó và công việc khẩn cấp mà đòi hỏi phải kiểm soát ánh sáng hay nó có thể ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ Chương trình Turnaround hoặc kết quả trong một chi phí.
4) Chạy lại nhà máy-khi hầu hết các công việc được hoàn thành một số phần của nhà máy có thể được bắt đầu khởi động từng công đoạn. Các giai đoạn khởi động được lên kế hoạch là rất quan trọng để cho một số khu vực có thể được cấp năng lượng hoặc gia tăng áp mà không đặt con người vào các rủi ro. Tại một thời điểm đã thoả thuận trong khởi động nhà máy cần có một bàn giao chính thức từ Trưởng Turnaround cho Manager của Nhà máy. Họ nên cùng nhau đi bộ trong nhà máy và đồng ý rằng các điều kiện là chấp nhận được. Có thể có một thoả thuận về "punch list" các công việc tồn đọng hoặc công tác làm sạch sẽ được thực hiện sau.

Các công việc bảo trì toàn nhà máy

Giai đoạn 4 - Chấm dứt

Đây là trách nhiệm của ban Turnaround để bàn giao nhà máy.
Trong giai đoạn chấm dứt, các công việc sau đây sẽ được quản lý:

1) Sự giải tán- bao gồm trả lại cho người lao động làm việc bình thường. Tháo bỏ tất cả các thiết bị, công cụ, vật tư, xe cẩu, giàn giáo, v.v…
2) Kiểm tra và bàn giao cuối cùng-đây là thỏa thuận với Manager của Nhà máy rằng các nhà máy quay trở lại điều kiện hoạt động đầy đủ.
3) Hậu turnaround: trước khi các tổ giải tán họ phải xem xét mức độ thành công của các sự kiện này như thế nào so với các mục tiêu, qua một loạt các chỉ số vận hành chính và các chi phí thực tế cuối cùng của Turnaround. Một danh sách các cơ hội để cải thiện kế tiếp cho sự ngừng máy nên được phát triển.
4) Các Báo cáo về Turnaround - tất cả các chủ đề Turnaround cần được xem xét lại về các thế mạnh và điểm yếu để làm nổi bật các cơ hội để đạt hiệu quả hay cải tiến. Bản báo cáo cần chính thức và cần được xem xét lại với các tổ chính sách và quản lý.
5) Cử hành buổi lễ tổng kết - không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của những lễ tổng kết này, nó cũng là sự kết thúc cho sự kiện này.

Tải bản 2012: http://www.baoduongcokhi.com/2013/03/lap-ke-hoach-ngung-may-sua-chua-co-hieu.html

KS.Thanh Sơn biên soạn

1 Đánh giá:

Nặc danh nói...

Dear Thanh Son

Rất cảm ơn bạn đã chia sẽ kinh nghiệm chuyên môn & quản trị qua bài viết này, bài viết rất hay.
Qua biểu đồ " lập kế hoạch công việc" mình thấy khá hay, Bạn có thể chia sẽ phần mềm này không? phần mềm này rất giống "shared plan" nhg hiện tại chưa có Crack nên không phát huy tính năng được.Thanks!
Rất mong bạn chia sẽ qua e-mail: hoadocument@gmail.com

Đăng nhận xét

Đóng góp ý kiến, bình luận của bạn tại đây