Chuyển đến nội dung chính

BẢO TRÌ TINH GỌN (LEAN MAINTENANCE)

BẢO TRÌ TINH GỌN LÀ GÌ?

Tác giả: Ricky Smith, Life Cycle Engineering, Inc
Biên dịch: Thanh Sơn, baoduongcokhi.com
Nguồn: efficientplantmag.comCác điều kiện tiên quyết để tiến đến sản xuất tinh gọn thành công:

Phần lớn chúng ta đã biết về sản xuất tinh gọn (lean manufacturing)doanh nghiệp tinh gọn (lean enterprise) - tất cả chúng ta đều quen thuộc với các khái niệm cũng như các cụm từ này. Nhưng, những gì về Bảo trì tinh gọn là gì thì không phải ai cũng biết.

Bảo trì tinh gọn là gì?

Bảo trì tinh gọn có phải chỉ đơn thuần là một tập hợp con của sản xuất tinh gọn không? Nó có phải là kết quả phụ tự nhiên của việc áp dụng các phương pháp sản xuất tinh gọn không? Điều khiến nhiều công ty sản xuất phải thất vọng, nỗ lực thực hiện các phương pháp tinh gọn đã thất bại một cách đáng tiếc, bởi vì Bảo trì tinh gọn không phải là một tập hợp con, cũng không phải là một nhánh của Sản xuất tinh gọn. Thay vào đó, nó là điều kiện tiên quyết để thành công với tư cách là một nhà sản xuất tinh gọn.

Bài viết này sẽ giải thích lý do tại sao.

Định nghĩa về Bảo trì tinh gọn:

Bảo trì tinh gọn là hoạt động bảo trì chủ động (proactive maintenance) triển khai thực hiện các hoạt động bảo trì theo kế hoạch và lịch trình (Planned and Scheduled Maintenance), thông qua thực hành các công cụ/phương pháp sau đây:

·       Thực hành Bảo trì năng suất toàn diện (TPM).

·       Sử dụng các chiến lược bảo trì được phát triển thông qua việc áp dụng 1 lưu đồ ra quyết định của Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (RCM)

·       Thực hành bởi các nhóm hành động được trao quyền, tự tổ chức thực hiện (empowered action teams) như sử dụng quy trình 5S, cải tiến Kaizen hàng tuần và Bảo trì tự quản (AM-Autonomous Maintenance) cùng với bảo trì bởi các kỹ thuật viên bảo trì đa kỹ năng (multi-skilled).

·       Thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống phiếu công việc (work order)hệ thống quản lý bảo trì bằng máy vi tính (CMMS) hoặc hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM- enterprise asset management).

·       Được hỗ trợ bởi một kho lưu trữ vật tư bảo trì tinh gọn, phân tán MRO storeroom, phục vụ bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO-Maintenance, Repair, and Operations) để cung cấp các vật tư/nguyên liệu hay bộ phận, chi tiết trên cơ sở just-in-time (JIT) tức là đúng vật tư - đúng thời điểm - đúng số lượng.

·       Được hỗ trợ bởi một nhóm kỹ thuật bảo trì và độ tin cậy, thực hiện phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ (RCFA- root cause failure analysis), phân tích bộ phận bị lỗi (Failed Part Analysis), phân tích hiệu quả quy trình bảo trì, phân tích bảo trì dự đoán (PdM), phân tích xu hướng và giám sát tình trạng.

…. Đó là bảo trì tinh gọn được tóm gọn như trên, nhưng cho thấy nó là một vấn đề lớn hơn. Hãy thảo luận về các thuật ngữ của định nghĩa trên, để đảm bảo rằng mọi người đều hiểu:

Bảo trì Chủ động (Proactive maintenance).

Điều này ngược lại với phản ứng/bị động (reactive), trong đó, hoạt động bảo trì phản ứng với các hỏng hóc của thiết bị bằng cách thực hiện sửa chữa. Trong hoạt động bảo trì chủ động, mục tiêu là ngăn ngừa các hư hỏng của thiết bị thông qua việc thực hiện các công việc bảo trì ngăn ngừa và bảo trì dự đoán.

Bảo trì có kế hoạch và được lên lịch (Planned and scheduled maintenance).

Bảo trì theo kế hoạch (planned maintenance) liên quan đến việc sử dụng các nhiệm vụ bảo trì (tasks) được lập thành văn bản, xác định các bước/nội dung thực hiện, yêu cầu về nhân lực/phương tiện/dụng cụ thiết bị, vật tư/bộ phận/chi tiết thay thế, thời gian thực hiện và các tài liệu kỹ thuật (sổ tay hướng dẫn/thông số kỹ thuật).

Bảo trì theo lịch trình (Scheduled maintenance) là việc sắp xếp thứ tự ưu tiên của công việc được lập kế hoạch, xuất phiếu công việc (work order), phân công nhân lực sẵn có, xác định khoảng thời gian để thực hiện nhiệm vụ (phối hợp với bên vận hành / sản xuất), liệt kê và xác định các bộ phận/chi tiết và vật tư ứng với từng công việc thực hiện.

The Maintenance Management Pyramid (TPM là nền tảng của Bảo trì tinh gọn)

Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance).

TPM là nền tảng của Bảo trì tinh gọn (xem kim tự tháp trên). Đây là một sáng kiến ​​để tối ưu hóa độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị sản xuất. TPM là hoạt động bảo trì chủ động, dựa trên các nhóm hành động và liên quan đến mọi cấp độ và chức năng trong tổ chức, từ giám đốc điều hành cấp cao nhất, đến người nhân viên sản xuất tại phân xưởng. TPM quan tâm đến toàn bộ vòng đời của hệ thống sản xuất và xây dựng một hệ thống dựa trên phân xưởng sản xuất vững chắc, để ngăn ngừa mọi tổn thất. Các mục tiêu của TPM bao gồm việc loại bỏ tất cả các tai nạn, khuyết tật và sự cố.

Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (Reliability centered maintenance).

RCM là một quy trình được sử dụng để xác định các yêu cầu/nhu cầu bảo trì của các tài sản vật chất trong bối cảnh hoạt động hiện tại của chúng. Trong khi các mục tiêu của TPM tập trung vào việc duy trì độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị, RCM tập trung vào việc tối ưu hóa công tác bảo trì.

Các nhóm hành động được trao quyền, tự tổ chức thực hiện (empowered action teams).

Các hoạt động của nhóm hành động được định hướng theo nhiệm vụ và được thiết kế với một trọng tâm là hiệu suất mạnh mẽ (strong performance). Nhóm được tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ tổng thể và tích hợp, do đó yêu cầu thành viên của nhiều bộ phận.

Nhóm nên xác định quyền tự chủ (nghĩa là, kiểm soát nhiều chức năng quản trị của chính mình, như tự đánh giá và tự điều chỉnh — tất cả đều có giới hạn được xác định). Hơn nữa, các thành viên nên tham gia vào việc lựa chọn các thành viên mới trong nhóm. Nhiều kỹ năng (Multiple skills) được coi trọng. Điều này khuyến khích mọi người thích ứng với những thay đổi theo kế hoạch hoặc sự kiện xảy ra không lường trước được.

Quy trình 5S.

Có 5 hoạt động để cải thiện môi trường nơi làm việc:

Sàng lọc (Sort, Loại bỏ các vật dụng không cần thiết trong khu vực làm việc)

Sắp xếp (Straighten/ Set in Order, Tổ chức và sắp xếp không gian lưu trữ)

Sạch sẽ (Shine- Làm sạch và kiểm tra khu vực làm việc thường xuyên)

Săn sóc (Standardize, Áp dụng 5S vào quy trình làm việc tiêu chuẩn)

Sẵn sàng (Giao trách nhiệm, theo dõi tiến độ và tiếp tục chu trình).

• Cải tiến Kaizen.

Kaizen là triết lý cải tiến liên tục, rằng mọi quy trình đều có thể được đánh giá và cải tiến liên tục về: thời gian cần thiết, nguồn lực sử dụng, chất lượng kết quả và các khía cạnh khác liên quan đến quy trình. Những sự kiện này thường được gọi là Kaizen blitz, tạm dịch là Kaizen “chớp ngoáng” hay Kaizen ngắn hạn— một là một hoạt động cải tiến với tốc độ rất nhanh, tập trung vào một công đoạn nào đó trong quy trình (1 tuần hoặc ít hơn) để tăng hiệu quả thay đổi nhanh chóng.

• Bảo trì tự quản (Autonomous maintenance).

Điều này đề cập đến các công việc bảo trì thường xuyên, đơn giản (ví dụ, làm sạch thiết bị, bôi trơn, v.v.) do người vận hành dây chuyền sản xuất thực hiện. Người quản lý bảo trì và người quản lý sản xuất sẽ cần phải thống nhất và thiết lập chính sách về nơi thực hiện bảo trì tự quản trong quy trình sản xuất, cấp độ bảo trì và loại hình bảo trì mà người vận hành sẽ thực hiện, cũng như các quy trình/hướng dẫn thực hiện công việc. Đào tạo cho người vận hành về việc thực hiện các nhiệm vụ bảo trì được xác định, trước khi giao cho họ trách nhiệm bảo trì tự quản.

• Kỹ thuật viên bảo trì đa kỹ năng (Multi-skilled, maintenance technician).

Các kỹ thuật viên bảo trì đa kỹ năng đang trở nên có giá trị hơn trong các nhà máy sản xuất hiện đại sử dụng PLC, thiết bị dựa trên PC và điều khiển quá trình, kiểm tra tự động, giám sát và điều khiển quá trình từ xa, và các hệ thống sản xuất hiện đại tương tự. Các công nhân bảo trì, những người có thể kiểm tra và vận hành các hệ thống này cũng như thực hiện các điều chỉnh, hiệu chuẩn và thay thế các bộ phận về cơ và điện, để loại bỏ nhu cầu về nhiều nhân viên trong nhiều nhiệm vụ bảo trì. Các quy trình của nhà máy phải xác định nhu cầu và lợi thế của việc đào tạo nhiều kỹ năng trong kế hoạch đào tạo tổng thể.

• Hệ thống phiếu yêu cầu công việc (work order).

Hệ thống này được sử dụng để lập kế hoạch, phân công và lên lịch cho tất cả công việc bảo trì và thu thập dữ liệu về hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị để xây dựng hồ sơ lịch sử thiết bị. Phiếu công việc là xương sống của một tổ chức bảo trì chủ động thực hiện công việc, nhập các thông tin và phản hồi từ CMMS. Tất cả công việc phải được hoàn thành theo một phiếu công việc — 8 giờ làm việc tương đương với 8 giờ trên phiếu công việc. Các loại phiếu công việc sẽ bao gồm các phân loại như kế hoạch hay dự kiến, điều chỉnh, khẩn cấp,… Phiếu công việc sẽ là công cụ chủ yếu để quản lý nguồn lao động và đo lường hiệu quả của đơn vị.

Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy vi tính (CMMS).

Hệ thống phần mềm quản lý thông tin công tác bảo trì, tối thiểu bao gồm các chức năng sau: quản lý phiếu công việc (Work order), lập kế hoạch, lên lịch trình, lưu hồ sơ lịch sử thiết bị, quản lý chi phí, quản lý nhân lực, quản lý vật tư phụ tùng và cung cấp các báo cáo với các KPI. Để có hiệu quả, CMMS phải được có dữ liệu thiết bị, các chi tiết, vật tư phụ tùng đầy đủ và chính xác, các kế hoạch bảo trì và các quy trình bảo trì.

• Quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM- enterprise asset management).

Hệ thống EAM thực hiện các chức năng tương tự như CMMS nhưng trên cơ sở tích hợp toàn bộ tổ chức, kết hợp tất cả các địa điểm và tài sản của một công ty. Ngay cả các hệ thống doanh nghiệp rộng lớn hơn cũng kết hợp các mô-đun tích hợp đầy đủ cho tất cả các quy trình chính trong toàn bộ tổ chức và mong muốn tích hợp hiệu quả tất cả các luồng thông tin trong tổ chức.

• Kho vật tư phụ tùng, phục vụ bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO storeroom) phân tán, tinh gọn.

Một số địa điểm kho vật tư phụ tùng sẽ thay thế cho kho lưu trữ tập trung, để lưu trữ các vật tư phụ tùng dành riêng cho khu vực sản xuất gần địa điểm sử dụng hơn. Các kho lưu trữ tinh gọn sử dụng các vật tư phụ tùng tiêu chuẩn để sử dụng cho các nhu cầu phổ biến. Hoạt động của các kho vật tư tinh gọn cũng sử dụng các kỹ thuật lập kế hoạch và dự báo để ổn định quá trình mua sắm và quản lý kho. Phương pháp này yêu cầu một kế hoạch thiết bị dài hạn được phát triển và các hóa đơn/định mức vật tư thiết bị (BOM) được nhập vào CMMS ngay sau khi đơn đặt hàng mua thiết bị mới được phát hành.

• Các vật tư phụ tùng được cung cấp kịp thời (JIT).

Vật tư phụ tùng tồn kho được giảm đáng kể (cũng như chi phí vận chuyển vật tư tồn kho) thông qua một nhóm quản lý chuỗi cung ứng mạnh, sử dụng các nhà cung cấp JIT và các thực hành như vật tư tồn kho do nhà cung cấp quản lý, trong đó nhà cung cấp có trách nhiệm duy trì việc tồn kho, bổ sung kho, đặt hàng và cung cấp. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí và mức tồn kho, chia sẻ thông tin với cơ sở sản xuất và thực hiện các cải tiến trong quy trình quản lý kho.

Nhóm quản lý chuỗi cung ứng hỗ trợ việc liên lạc trao đổi và hợp tác với nhà cung cấp hàng ngày, trao đổi các thông tin kinh doanh và kỹ thuật, ra các quyết định đôi bên cùng có lợi và chia sẻ lợi nhuận với nhà cung cấp.

Nhóm kỹ thuật bảo trì và độ tin cậy.

Bởi vì các số liệu thống kê chỉ ra rằng có tới 70% các hư hỏng của thiết bị là ngẫu nhiên, trách nhiệm chính của kỹ thuật bảo trì liên quan đến việc tìm ra nguyên nhân của tất cả các hư hỏng. Kỹ thuật độ tin cậy là một trách nhiệm chính của nhóm kỹ thuật bảo trì.

Trách nhiệm của họ trong lĩnh vực này cũng bao gồm đánh giá hiệu quả của hành động bảo trì phòng ngừa, phát triển các kỹ thuật / quy trình PdM, thực hiện giám sát tình trạng / kiểm tra thiết bị và sử dụng các kỹ thuật để kéo dài tuổi thọ thiết bị, bao gồm các thông số kỹ thuật cho thiết bị mới / được phục hồi lại, xây dựng lại và lắp đặt chính xác, phân tích bộ phận bị lỗi, phân tích nguyên nhân gốc rễ, kỹ thuật độ tin cậy, xác định tuổi tài sản và kiểm soát hư hỏng lặp lại.

Đọc toàn bộ bài viết:


Related Posts by CategoriesNhận xét

Bài đăng xem nhiều

Dung sai và các chế độ lắp ghép bề mặt trụ trơn [pdf]

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Ví dụ bạn cần gia công 1 trục bơm ly tâm 1 cấp, khi lên bản vẽ gia công thì cần dung sai gia công, việc chọn dung sai gia công thì căn cứ vào kiểu lắp ghép như vị trí lắp vòng bi: đối với vòng trong vòng bi với trục bơm thì sẽ lắp theo hệ thống lỗ (vì kích thước vòng bi không thay đổi được), nên việc lắp chặt hay trung gian là do bạn lựa chọn dựa trên các tiêu chí ở dưới. Còn thân bơm với vòng ngoài vòng bi thì lắp theo hệ trục (xem vòng ngoài vòng bi là trục). Bạn cũng cần lưu ý việc lắp chặt hay trung gian có thể ảnh hưởng đến khe hở vòng bi khi làm việc nên cần cân nhắc cho phù hợp với điều kiện vận hành, loại vòng bi (cùng loại vòng bi, vòng bi C2, C3 có khe hở nhỏ hơn C4, C4 nhỏ hơn C5). Nếu bạn đang dùng C3, lắp trung gian mà chuyển sang lắp chặt có thể làm giảm tuổi thọ vòng bi vì khe hở giảm hoặc không đáp ứng yêu cầu làm việc. Sơ đồ miền dung sai Miền dung sai Miền dung sai được tạo ra bằng cách phối hợp giữa  1 sai

Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance)

Toàn bộ file điện tử powerpoint này: TPM P-1.ppt 1382K TPM P-2.ppt 336K TPM P-3.ppt 2697K Link download http://www.mediafire.com/?upl33otz5orx0e1

Cách kiểm tra và đánh giá vết ăn khớp (tooth contact) của cặp bánh răng

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Hộp số với cặp bánh răng nghiêng Tooth contact là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và độ bền của bánh răng Mục đích Các bánh răng phải có tải trọng phân bố đều trên bề mặt răng khi làm việc ở điều kiện danh định.  Nếu tải trọng phân bố không đều, áp lực tiếp xúc và ứng suất uốn tăng cục bộ , làm tăng nguy cơ hư hỏng.  Gear Run Out của bánh răng là gì? cách kiểm tra Bánh răng và hộp số, phần 3: Phân tích dầu tìm nguyên nhân hư hỏng bánh răng. Bánh răng và Hộp số, phần 2: Các loại hộp số, bôi trơn, hư hỏng thường gặp Bánh răng và hộp số, phần 1: Các loại bánh răng (types of gears) Để đạt được sự phân bố tải đều, bánh răng cần có độ chính xác trong thiết kế, sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các bộ phận của hộp số. Các yếu tố này được kiểm tra, test thử nghiệm và kiểm tra tại xưởng của nhà sản xuất thiết bị. Lắp đặt đúng cách tại hiện trường là bước cuối cùng để đảm bảo khả năng ti

Chọn vật liệu chế tạo bánh răng và xử lý nhiệt

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Điều cần thiết là chọn vật liệu và xử lý nhiệt thích hợp phù hợp với ứng dụng dự kiến ​​của bánh răng. Vì các bánh răng được ứng dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như máy móc công nghiệp, thiết bị điện/điện tử, đồ gia dụng và đồ chơi, và bao gồm nhiều loại vật liệu, nên chúng tôi muốn giới thiệu các vật liệu điển hình và phương pháp xử lý nhiệt của chúng. Hộp số 1. Các loại vật liệu chế tạo bánh răng a) S45C (Thép cacbon dùng cho kết cấu máy): S45C là một trong những loại thép được sử dụng phổ biến nhất, chứa lượng carbon vừa phải ( 0,45% ). S45C dễ kiếm được và được sử dụng trong sản xuất bánh răng trụ thẳng, bánh răng xoắn, thanh răng, bánh răng côn và bánh răng trục vít bánh vít . Xử lý nhiệt và độ cứng đạt được: nhiệt luyện độ cứng Không < 194HB Nhiệt luyện bằng cách nung nóng, làm nguội nhanh (dầu hoặc nước) và ram thép, còn gọi là quá trìnhT

Một số thiết bị chưng cất

Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp thế giới và nước nhà, các ngành công nghiệp cần rất nhiều hoá chất có độ tinh khiết cao. Chưng cất  ( distillation ) là quá trình dùng nhiệt để tách một hỗn hợp lỏng ra thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp ở cùng một nhiệt đo. Chưng cất = Gia nhiệt + Ngưng tụ Ta có thể phân biệt chưng cất ra thành quy trình một lần như trong phòng thí nghiệm để tách một hóa chất tinh khiết ra khỏi một hỗn hợp, và chưng cất liên tục, như trong các tháp chưng cất trong công nghiệp.  Xem kênh Youtube của Bảo Dưỡng Cơ Khí!  Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất về Thiết bị chưng cất  Trong nhiều trường hợp có một tỷ lệ nhất định của hỗn hợp hai chất lỏng mà không thể tiếp tục tách bằng phương pháp chưng cất được nữa. Các hỗn hợp này được gọi là hỗn hợp đẳng phí. Nếu muốn tăng nồng độ của cồn phải dùng đến các phương pháp tinh cất đặc biệt khác. Có thể sử dụng các loại tháp chưng cất

Giới thiệu về Tua bin khí (Gas Turbine)

Turbine khí, còn được gọi là tuốc bin khí  (Gas Turbine) , là một loại động cơ nhiệt được sử dụng để chuyển đổi nhiệt năng thành năng lượng cơ học thông qua quá trình đốt cháy khí và chuyển động quay turbine. Một máy phát điện Generator kéo bởi một tuốc bin khí. Đây là tổ hợp của máy nén khí + tuốc bin khí + máy phát điện. Không khí được hút vào và nén lên áp suất cao nhờ một máy nén. Nhiên liệu cùng với không khí này sẽ được đưa vào buồng đốt để đốt cháy. Khí cháy sau khi ra khỏi buồng đốt sẽ được đưa vào quay turbine. Vì thế nên mới gọi là turbine khí. Năng lượng cơ học của turbine một phần sẽ được đưa về quay máy nén, một phần khác đưa ra quay tải ngoài, như cách quạt, máy phát điện... Đa số các turbine khí có một trục, một đầu là máy nén, một đầu là turbine. Đầu phía turbine sẽ được nối với máy phát điện trực tiếp hoặc qua bộ giảm tốc. Riêng mẫu turbine khí dưới đây có 3 trục. Trục hạ áp gồm máy nén hạ áp và turbine hạ áp. Trục cao áp gồm máy nén cao áp và turbine cao áp. Trục th

Tải miễn phí phần mềm triển khai hình gò

Phần mềm này sẽ giúp các bạn đưa ra bản vẽ triển khai gia công đầy đủ và chính xác, cho phép các bạn xuất ra bản vẽ Autocad để tiện hơn cho việc tính toán, in ấn , quản lý. [MF] —–  nhấn chọn để download Lưu ý: sau khi giải nén và cài đặt thì chép pns4.exe (có sẵn sau khi giải nén) đè lên file pns4.exe mới. Phiên bản này có đầy đủ kích thước với các kiểu ống và help. Nên chạy run as administrator trong win 7. Xin chào bạn!  Nếu bạn đang thích trang web của chúng tôi và thấy các bài viết của chúng tôi hữu ích, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển tài nguyên và cung cấp cho bạn nội dung có giá trị hơn nữa.  Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nguyễn Thanh Sơn

Khe hở mặt răng (backlash) và khe hở chân/đỉnh răng (root/tip clearance)

Viết bài : Nguyễn Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Các thông số cơ bản của bánh răng Về những thông số của bánh răng, có rất nhiều thông số để phục vụ cho quá trình gia công, thiết kế và lắp đặt máy. Tuy nhiên có một số thông số cơ bản bắt buộc người chế tạo cần phải nắm rõ, gồm: Đường kính Vòng đỉnh (Tip diameter): là đường tròn đi qua đỉnh răng, da = m (z+2) . Đường kính Vòng đáy (Root diameter): là vòng tròn đi qua đáy răng, df = m (z-2.5) . Đường kính Vòng chia (Reference diameter): là đường tròn tiếp xúc với một đường tròn tương ứng của bánh răng khác khi 2 bánh ăn khớp với nhau, d = m.Z   Số răng: Z=d/m Bước răng (Circular Pitch): là độ dài cung giữa 2 profin của 2 răng kề nhau đo trên vòng chia, P=m. π Modun: là thông số quan trọng nhất của bánh răng, m = P/π ; ha=m. Chiều cao răng (whole depth): là khoảng cách hướng tâm giữa vòng đỉnh và vòng chia; h=ha + hf=2.25m, trong đó ha=1 m, hf=1,25 Chiều dày răng (w

CÔNG NGHỆ GIA CÔNG VẬT LIỆU BẰNG DÒNG HẠT MÀI

Gia công dòng hạt mài (Abrasive Jet Machining - AJM)   1. Nguyên lý gia công :                                                   Hình 1: Nguyên lý gia công dòng hạt mài.  Gia công dòng hạt mài là phương pháp bóc vật liệu khi dòng khí khô mang hạt mài với vận tốc cao tác động lên chi tiết. Sự va đập của các phần tử hạt mài vào bề mặt chi tiết gia công tạo thành một lực tập trung đủ lớn, gây nên một vết nứt nhỏ, và dòng khí mang cả hạt mài và mẩu vật liệu nứt (mòn) đi ra xa. Phương pháp này rất thuận lợi để gia công các loại vật liệu giòn, dễ vỡ. Khí bao gồm nhiều loại như không khí, CO2, nitơ, heli,…  Khí sử dụng có áp suất từ 0,2 - 1,4 MPa, dòng khí có hạt mài có vận tốc lên đến 300m/s và được điều khiển bởi một van. Quá trình thường được thực hiện bởi một công nhân điều khiển vòi phun hướng dòng hạt mài chi tiết.  Xem kênh Youtube của Bảo Dưỡng Cơ Khí!  Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất về Công nghệ gia công kim loại 2. Thiết bị và dụng cụ :  a. Máy:   Hình 2: Sơ đồ củ

Sơ đồ tuabin khí chu trình hỗn hợp (combined cycle)

Viết bài KS Nguyễn Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com CCGT được gọi là chu trình kết hợp trong nhà máy điện, có sự tồn tại đồng thời của hai chu trình nhiệt trong một hệ thống, trong đó một lưu chất làm việc là hơi nước và một lưu chất làm việc khác là một sản phẩm khí đốt. Giải thích rõ hơn: Turbine khí chu trình hỗn hợp (Combined Cycle Gas Turbine - CCGT) là một hệ thống phát điện sử dụng cùng một nguồn nhiên liệu để vận hành hai loại máy phát điện khác nhau: một máy phát điện dẫn động bởi tuabin khí (gas turbine) và một máy phát điện dẫn động bởi tuabin hơi nước (steam turbine). Hệ thống CCGT được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy điện, do có thể giảm thiểu lượng khí thải và tăng tính hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng. Nhà máy điện CCGT Trong hệ thống CCGT, nguồn nhiên liệu (thường là khí tự nhiên natural gas hoặc dầu) được đốt trong máy tuabin khí dẫn động cho máy phát điện generator để sản xuất điện. Hơi nước được tạo ra từ lò hơi thu hồi nhiệt (Heat Recove

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí