Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu phương pháp kiểm định dựa trên rủi ro (Risk based inspection – RBI)

-->
Risk
 Based
   Inspection
Giới thiệu: 
Trong phương pháp kiểm định được áp dụng hiện nay tại Việt nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, nội dung công việc kiểm định và thời hạn kiểm định được quy định một cách cố định trong các tiêu chuẩn, quy phạm. Cho đến nay, cách tiếp cận này - có tên gọi là time based inspection đã chứng tỏ sự tin cậy của nó trong việc đảm bảo an toàn cho thiết bị. Tuy nhiên, việc vận dụng phạm vi và thời hạn kiểm định như nhau cho các thiết bị có những điều kiện vận hành và qui mô khác nhau dẫn đến lãng phí không cần thiết trong nhiều trường hợp và thiếu thận trọng cần thiết cho nhiều trường hợp khác. Với sự phát triển không ngừng các kỹ thuật và lý thuyết kiểm định, các tổ chức đăng kiểm, các viện tiêu chuẩn và tập đoàn công nghiệp quốc tế như DNV, API, ASME, ExxonMobil v.v. đã phát triển phương pháp kiểm định dựa trên rủi ro - risk based inspection (RBI), trong đó nội dung công việc kiểm định và thời hạn kiểm định được xác định dựa trên sự phân tích rủi ro của thiết bị.
Định nghĩa:
-Tham số rủi ro là sự lượng hóa mức độ nguy hiểm được tính toán dưới dạng tích số khả năng xảy ra (Likelihood – possibility) và tầm mức ảnh hưởng (consequence) của sự kiện (ND: sự kiện xảy ra sự cố).
- RBI là công cụ có tính hệ thống giúp người sử dụng đưa ra những quyết định có liên quan đến chi phí kiểm định và bảo trì.
RBI có khả năng: 
 - Đánh giá kết quả kiểm định hiện tại để xác định độ ưu tiên của những công tác kiểm định tiếp theo.
- Đánh giá những kế hoạch tương lai để có những quyết định (ND: quyết định những thay đổi cần thiết trong kế hoạch quản lý rủi ro thích ứng với kế hoạch thay đổi hay mở rộng sản xuất)
- Đánh giá các thay đổi liên quan đến quá trình vận hành cơ bản khi chúng ảnh hưởng đến sự hoàn hảo (integrity) của thiết bị.
- Chỉ ra những nhân tố tạo ra rủi ro có thể bị bỏ qua trong các phương thức kiểm định khác.
- Định ra mức độ kiểm định tối ưu xét trên quan điểm kinh tế bằng cách xem xét sự cân bằng giữa chi phí kiểm định và mức độ giảm chỉ số rủi ro.
- Xác định một "mức độ rủi ro chấp nhận được" (ND: cho tổng thể hệ thống thiết bị).
Định lượng rủi ro: 
 - Rủi ro là tổng hợp của khả năng xảy ra rủi ro và tầm mức ảnh hưởng của rủi ro.
- Một trong những cách minh họa định lượng rủi ro là biểu diển 2 yếu tố khả năng và tầm mức ảnh hưởng lên hệ trục toạ độ X-Y
Đường biểu diễn hệ số rủi ro.


Ma trận RBI bán định lượng


Các cấp độ phân tích RBI

 

I

II

III

Cấp độ được định nghĩa

Định tính

Bán định lượng

Định lượng

Dự liệu đầu vào của quá rình phân tích

Khoảng giá trị

Số cụ thể

Số cụ thể

Đánh giá cơ cấu phá hủy

“Cao”, “vừa”, “thấp”

Hệ số phá hủy từ 1 đến 5000

Hệ số phá hủy từ 1 đến 5000

Phân tích

Ma trận 5x5

Vùng bị ảnh hưởng, hệ số đánh giá mức độ phá hủy, ma trận 5x5.

Vùng bị ảnh hưởng, tần suất hư hỏng, lượng hóa rủi ro.

Tính toán ảnh hưởng tài chính của rủi ro

Chỉ tính đến sự đình trệ sản suất

N/A

An toàn, sản xuất và môi trường


Các mức độ phân tích rủi ro theo API 581 Quy trình kiểm định dựa trên rủi ro của API có 3 mức độ phân tích:
- Level I: Ở mức độ này RBI chỉ đóng vai trò như một công cụ cho phép xác định nhanh chóng những thiết bị có hệ số nguy hiểm cao mà người sử dụng cần phải khảo sát chi tiết.
- Level II: Tiến gần hơn đến định lượng so với level I nhưng không hoàn toàn như level III. Có hầu hết những ưu điểm của level III nhưng lại ít đòi hỏi dữ liệu đầu vào hơn level III.
- Level III: Là phương pháp định lượng hoàn toàn và cung cấp những phân tích chi tiết nhất.

Tại sao chúng ta cần RBI - Đa số tiêu chuẩn kiểm định hiện hành chỉ dựa trên LOF (likelihood of failure - khả năng hư hỏng) không dựa trên COF (Consequence of failure - tầm mức ảnh hưởng của hư hỏng). (ND: mà chú ý tới tầm mức ảnh hưởng của hư hỏng là hết sức cần thiết. VD: không hợp lý chút nào nếu quan tâm 1 bình khí nén 200 lít như 1 bồn gas 200 m3)
- Giảm bớt những rủi ro có tầm mức ảnh hưởng lớn.
- Tăng hiệu quả của chi phí bỏ ra cho kiểm định và bảo trì.
- Cung cấp những thông tin cơ bản để thay đổi khi chuyển từ 1 thiết bị có hệ số nguy hiểm thấp sang thiết bị có hệ số nguy hiểm cao.
-Lượng định và hiểu những rủi ro còn tồn tại trong kế hoạch kiểm định đang áp dụng.
- Lượng định được sự giảm bớt rủi ro do kết quả của hoạt động kiểm định.

Lợi ích của chương trình kiểm định dựa trên rủi ro - Cung cấp 1 khả năng chỉ ra và lượng định hệ số rủi ro, tạo ra 1 công cụ hữu hiệu để quản lý những phần quan trong của dây chuyền công nghệ.
- Cho phép ban lảnh đạo xem xét vấn đề an toàn 1 cách tổng thể và có hiệu quả kinh tế cao.
- Giảm nguy cơ sự cố một cách có hệ thống bằng cách sử dụng một cách hợp lý hơn các phương pháp kiểm định khác nhau.
- Và cải thiện độ tin cậy của toàn hệ thống.


 Phạm Công Tồn dịch từ Introduction to Risk Based Inspection của Hendrix Group – Material & Corrrosion Engineers.

Giới thiệu khóa học RBI

Mức độ rủi ro? Khảo sát? Sửa chữa? Thay thế? Tìm hiểu làm thếnào RBI có thể được sử dụng như một công cụ ra quyết định đổi với các hoạt động khảo sát


DNV có kinh nghiệm sâu rộng trong việc thực hiện các nghiên cứu RBI sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau đối với các dự án từ chìa khóa trao tay cho đến các dự án chuyển giao công nghệ. Chúng tôi đã thực hiện trên 200 dự án RBI cho các nhà máy lọc hóa dầu trên khắp thế giới (Châu Âu, Mỹ, Malaysia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Cô Oét).
DNV đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo tập trung vào phương pháp luận và thực hành áp dụng RBI bằng sử dụng phần mềm ORBIT Onshore.
Phần mềm thương mại RBI, ORBIT Onshore là sản phẩm của sự kết hợp Tiêu chuẩn RBI của API và công nghệ phần mềm. Nó đáp ứng các yêu cầu của API 581 và đã hoàn toàn được chấp thuận theo Các qui định của Nhà nước Hà Lan. Đó là một phần mềm dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong đánh giá rủi ro định lượng khi so sánh với phần mềm đánh giá rủi ro bán định lượng, nó có khả năng phân tích một cách khoa học và hệ thống xác suất xảy ra sự cố thông qua nhiều mô hình tổn thương như mài mòn, nứt do ăn mòn và áp suấtvà tổn thương bề mặt ngoài. Ngoài ra, phần mềm còn được cải tiến bằng việc tích hợp mô phỏng một cách chính xác với nhiều loại lưu chất để tính toán hậu quả của sự cố bằng việc sử dụng phần mềm mô phỏng hệ quả sự cố PHAST của DNV, có tính chính xác hơn nếu so sánh với phần mềm RBI của API. Phần mềm tích hợp trên 1000 loại lưu chất để người dùng lựa chọn và một cơ sở dữ liệu
liệt kê danh sách toàn bộ các hóa chất dành cho tính toán định lượng hậu quả của sự cố.
RBI là gì?
Chìa khóa để đạt đến độ tin cậy mà không làm tổn hại đến vấn đề an toàn và môi trường chính là khả năng nhận biết những tổn thương có khả năng xẩy ra trước khi chúng thực sự xẩy ra. RBI là một phương pháp coi rủi ro là cơ sở để đánh giá và quản lý các nỗ lực thực hiện một
chương trình khảo sát. Các kinh nghiệm trong việc vận hành các nhà máy đã chỉ ra rằng có một tỷ lệ phần trăm tương đối lớn rủi ro liên quan đến tỷ lệ chỉ một số ít các thiết bị. Điều này được minh chứng bằng nguyên lý Pareto cho thấy chỉ khoảng 10-20% số thiết bị của một nhà máy
chứa đựng đến 80-90% tổng số rủi ro của cả nhà máy.
Ứng dụng RBI định lượng cho phép xác định tất cả các mối nguy hiểm có khả năng xảy ra và sắp xếp một cách có hệ thống các hoạt động khảo sát đối với một nhà máy và đồng thời chỉ ra làm sao giảm chi phí một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho nhà máy một cách đáng kể.
Tiêu chuẩn
Việc ứng dụng phương pháp của DNV/API (API 581) sẽ giúp cải thiện các hạn chế do ứng dụng phương pháp khảo sát dụa trên thời gian truyền thống. Nó còn tích hợp các tiêu chuẩn khảo sát khác như: khảo sát đường ống (API 570), bồn áp lực (API 510) và bể chứa (API 653) cho phép rất nhiều công ty tận dụng được ưu điểm hiệu quả về mặt chi phí của phương pháp này một cách an toàn.
Bn sthu được li ích gì?
-        Giảm thiểu mức độ rủi ro tổng thể đối với nhà máy và thiết bị liên quan
-        Hiểu được mức độ rủi ro hiện tại để làm chuẩn cho các thiết bị tương tự
-        Cho phép tập trung các nguồn lực cho khảo sát và bảo trì các thiết bị có rủi ro cao
-        Giãn rộng khoảng thời gian giữa những lần phải ngừng hoạt động hoặc tạm ngưng sản xuất để thay thế thiết bị do đó tăng thời gian hoạt động của thiết bị và giảm chiphí sản xuất.
Khóa đào tạo 4 ngày
Những ai nên tham dự?
Các kỹ sư làm việc ở nhà máy có tham gia vào các công việc bảo trì và đánh giá độ tin cậy thiết bị, các khảo sátviên chuyên khảo sát các thiết bị upstream trong côngnghiệp dấu khí, nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý và cácthiết bị hóa dầu.
Khóa đào tạo 2 ngày
Khóa đào tạo kéo dài 2 ngày sẽ là những thảo luận mangtính cơ bản về phương pháp luận trong đó tập trung vàogiải thích thế nào là RBI, quá trình thực hiện và lợi ích củaRBI.
Những ai nên tham dự?
Khóa học này sẽ hiệu quả nhất đối với các khảo sát viên,nhân viên tham gia vào quản lý và lập kế hoạch các hoạtđộng khảo sát các thiết bị upstream trong công nghiệpdầu khí, các nhà máy xử lý và các thiết bị hóa dầu và cảnhững ai muốn có thêm nhận thức về RBI.
Bố cục khóa học
1. Giới thiệu chung cung cấp cho bạn sự hiểu biết về vaitrò của RBI đối với nhà máy của bạn.
2. Diễn tiến một dự án RBI xem xét các họat động chínhtrong một dự án RBI.
3. RBI định tính và định lượng xem xét các dạng khácnhau của RBI như trong API 581.
4. Lý thuyết về khả năng đi vào quá trình xác định xácsuất xảy ra sự cố.
5. Lý thuyết về hệ quả thảo luận làm rõ vấn đề tính toánchi tiết hệ quả sự cố và ước lượng rủi ro về mặt tàichính.
6. Khởi động dự án & Sắp xếp dữ liệu triển khai sâu hơncác giai đoạn của dự án RBI.
7. Phân tích sàng lọc giới thiệu phần mềm ORBIT™ vàcông cụ sàng lọc của phần mềm.
8. Phân tích chi tiết cung cấp các hiểu biết cần thiết làmthế nào để kết hợp và nhập dữ liệu quan trọng cầnthiết đối với phân tích chi tiết và lập kế hoạch khảo sát.
9. Lp kế hoch kho sát dẫn dắt bạn đến các mục tiêulập kế hoạch khảo sát, các chỉ dẫn cho công tác khảosát do phần mềm xuất ra, giá trị và sử dụng các bảngtổng kết thiết bị (equipment summary sheets).
10. Kế hoch kho sát nhà máy chỉ cho bạn cách chuyểnđổi từ chi dẩn khảo sát của ORBIT™ thành một kếhoạch khảo sát cụ thể cho nhà máy.
11. Lp báo cáo cung cấp cho bạn hiểu biết về các tínhnăng cơ bản và tiên tiến của ORBIT™ trong việc tríchdẫn và trình bày các thông tin cần thiết.
12. Ví dụ ứng dng thc tin giúp bạn củng cố kiến thứcđã học và tạo điều kiện cho các bạn thảo luận chia sẻkinh nghiệm thực tiễn. Điều này thể hiện qua một loạtcác bài tập nhóm và bài tập cá nhân về cả hai nộidung lý thuyết và thực hành sử dụng phần mềm.
Giáo trình của khoá học RBI đượ c soạn thảo và giảng dạybng ti ế ng Anh.

Related Posts by CategoriesNhận xét

Bài đăng xem nhiều

Dung sai và các chế độ lắp ghép bề mặt trụ trơn [pdf]

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Ví dụ bạn cần gia công 1 trục bơm ly tâm 1 cấp, khi lên bản vẽ gia công thì cần dung sai gia công, việc chọn dung sai gia công thì căn cứ vào kiểu lắp ghép như vị trí lắp vòng bi: đối với vòng trong vòng bi với trục bơm thì sẽ lắp theo hệ thống lỗ (vì kích thước vòng bi không thay đổi được), nên việc lắp chặt hay trung gian là do bạn lựa chọn dựa trên các tiêu chí ở dưới. Còn thân bơm với vòng ngoài vòng bi thì lắp theo hệ trục (xem vòng ngoài vòng bi là trục). Bạn cũng cần lưu ý việc lắp chặt hay trung gian có thể ảnh hưởng đến khe hở vòng bi khi làm việc nên cần cân nhắc cho phù hợp với điều kiện vận hành, loại vòng bi (cùng loại vòng bi, vòng bi C2, C3 có khe hở nhỏ hơn C4, C4 nhỏ hơn C5). Nếu bạn đang dùng C3, lắp trung gian mà chuyển sang lắp chặt có thể làm giảm tuổi thọ vòng bi vì khe hở giảm hoặc không đáp ứng yêu cầu làm việc. Sơ đồ miền dung sai Miền dung sai Miền dung sai được tạo ra bằng cách phối hợp giữa  1 sai

Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance)

Toàn bộ file điện tử powerpoint này: TPM P-1.ppt 1382K TPM P-2.ppt 336K TPM P-3.ppt 2697K Link download http://www.mediafire.com/?upl33otz5orx0e1

Một số thiết bị chưng cất

Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp thế giới và nước nhà, các ngành công nghiệp cần rất nhiều hoá chất có độ tinh khiết cao. Chưng cất  ( distillation ) là quá trình dùng nhiệt để tách một hỗn hợp lỏng ra thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp ở cùng một nhiệt đo. Chưng cất = Gia nhiệt + Ngưng tụ Ta có thể phân biệt chưng cất ra thành quy trình một lần như trong phòng thí nghiệm để tách một hóa chất tinh khiết ra khỏi một hỗn hợp, và chưng cất liên tục, như trong các tháp chưng cất trong công nghiệp.  Xem kênh Youtube của Bảo Dưỡng Cơ Khí!  Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất về Thiết bị chưng cất  Trong nhiều trường hợp có một tỷ lệ nhất định của hỗn hợp hai chất lỏng mà không thể tiếp tục tách bằng phương pháp chưng cất được nữa. Các hỗn hợp này được gọi là hỗn hợp đẳng phí. Nếu muốn tăng nồng độ của cồn phải dùng đến các phương pháp tinh cất đặc biệt khác. Có thể sử dụng các loại tháp chưng cất

Giới thiệu về Tua bin khí (Gas Turbine)

Turbine khí, còn được gọi là tuốc bin khí  (Gas Turbine) , là một loại động cơ nhiệt được sử dụng để chuyển đổi nhiệt năng thành năng lượng cơ học thông qua quá trình đốt cháy khí và chuyển động quay turbine. Một máy phát điện Generator kéo bởi một tuốc bin khí. Đây là tổ hợp của máy nén khí + tuốc bin khí + máy phát điện. Không khí được hút vào và nén lên áp suất cao nhờ một máy nén. Nhiên liệu cùng với không khí này sẽ được đưa vào buồng đốt để đốt cháy. Khí cháy sau khi ra khỏi buồng đốt sẽ được đưa vào quay turbine. Vì thế nên mới gọi là turbine khí. Năng lượng cơ học của turbine một phần sẽ được đưa về quay máy nén, một phần khác đưa ra quay tải ngoài, như cách quạt, máy phát điện... Đa số các turbine khí có một trục, một đầu là máy nén, một đầu là turbine. Đầu phía turbine sẽ được nối với máy phát điện trực tiếp hoặc qua bộ giảm tốc. Riêng mẫu turbine khí dưới đây có 3 trục. Trục hạ áp gồm máy nén hạ áp và turbine hạ áp. Trục cao áp gồm máy nén cao áp và turbine cao áp. Trục th

Các website nhà sản xuất cung cấp thiết bị động và phụ tùng

Bơm A.R Wilfley ABS ACD Cryo ACE ACME Dynamics Aermotor Afton Albany Aldo Barbera Alfa Laval All Flavor (AFEC) AllegenyBradford (Topline) All Pumps Allweiler Alpha Flo-Systems American Stainless American-Marsh Ampco AMT Ansimag Apex APV Argal Armstrong Aturia Aurora A.Y.McDonald BBC Electro Beckett Bell & Gossett BJM Blackmer Bombas Itur Brinkmann BSM Buffalo Burks Caffini Calama Calpeda Camac Caprari Carver Casals Caster CDR CEF Chempump(Teikoku) Clark Corcoran Cornell Corporacion EG Crane DAB Danner Davey David Brown-Union Dean Desm

Tải miễn phí phần mềm triển khai hình gò

Phần mềm này sẽ giúp các bạn đưa ra bản vẽ triển khai gia công đầy đủ và chính xác, cho phép các bạn xuất ra bản vẽ Autocad để tiện hơn cho việc tính toán, in ấn , quản lý. [MF] —–  nhấn chọn để download Lưu ý: sau khi giải nén và cài đặt thì chép pns4.exe (có sẵn sau khi giải nén) đè lên file pns4.exe mới. Phiên bản này có đầy đủ kích thước với các kiểu ống và help. Nên chạy run as administrator trong win 7. Xin chào bạn!  Nếu bạn đang thích trang web của chúng tôi và thấy các bài viết của chúng tôi hữu ích, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển tài nguyên và cung cấp cho bạn nội dung có giá trị hơn nữa.  Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nguyễn Thanh Sơn

Cách kiểm tra và đánh giá vết ăn khớp (tooth contact) của cặp bánh răng

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Hộp số với cặp bánh răng nghiêng Tooth contact là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả và độ bền của bánh răng Mục đích Các bánh răng phải có tải trọng phân bố đều trên bề mặt răng khi làm việc ở điều kiện danh định.  Nếu tải trọng phân bố không đều, áp lực tiếp xúc và ứng suất uốn tăng cục bộ , làm tăng nguy cơ hư hỏng.  Gear Run Out của bánh răng là gì? cách kiểm tra Bánh răng và hộp số, phần 3: Phân tích dầu tìm nguyên nhân hư hỏng bánh răng. Bánh răng và Hộp số, phần 2: Các loại hộp số, bôi trơn, hư hỏng thường gặp Bánh răng và hộp số, phần 1: Các loại bánh răng (types of gears) Để đạt được sự phân bố tải đều, bánh răng cần có độ chính xác trong thiết kế, sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các bộ phận của hộp số. Các yếu tố này được kiểm tra, test thử nghiệm và kiểm tra tại xưởng của nhà sản xuất thiết bị. Lắp đặt đúng cách tại hiện trường là bước cuối cùng để đảm bảo khả năng ti

Chọn vật liệu chế tạo bánh răng và xử lý nhiệt

Viết bài: Thanh Sơn, bản quyền thuộc về  www.baoduongcokhi.com Điều cần thiết là chọn vật liệu và xử lý nhiệt thích hợp phù hợp với ứng dụng dự kiến ​​của bánh răng. Vì các bánh răng được ứng dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như máy móc công nghiệp, thiết bị điện/điện tử, đồ gia dụng và đồ chơi, và bao gồm nhiều loại vật liệu, nên chúng tôi muốn giới thiệu các vật liệu điển hình và phương pháp xử lý nhiệt của chúng. Hộp số 1. Các loại vật liệu chế tạo bánh răng a) S45C (Thép cacbon dùng cho kết cấu máy): S45C là một trong những loại thép được sử dụng phổ biến nhất, chứa lượng carbon vừa phải ( 0,45% ). S45C dễ kiếm được và được sử dụng trong sản xuất bánh răng trụ thẳng, bánh răng xoắn, thanh răng, bánh răng côn và bánh răng trục vít bánh vít . Xử lý nhiệt và độ cứng đạt được: nhiệt luyện độ cứng Không < 194HB Nhiệt luyện bằng cách nung nóng, làm nguội nhanh (dầu hoặc nước) và ram thép, còn gọi là quá trìnhT

Khe hở mặt răng (backlash) và khe hở chân/đỉnh răng (root/tip clearance)

Viết bài : Nguyễn Thanh Sơn, bản quyền thuộc về www.baoduongcokhi.com Các thông số cơ bản của bánh răng Về những thông số của bánh răng, có rất nhiều thông số để phục vụ cho quá trình gia công, thiết kế và lắp đặt máy. Tuy nhiên có một số thông số cơ bản bắt buộc người chế tạo cần phải nắm rõ, gồm: Đường kính Vòng đỉnh (Tip diameter): là đường tròn đi qua đỉnh răng, da = m (z+2) . Đường kính Vòng đáy (Root diameter): là vòng tròn đi qua đáy răng, df = m (z-2.5) . Đường kính Vòng chia (Reference diameter): là đường tròn tiếp xúc với một đường tròn tương ứng của bánh răng khác khi 2 bánh ăn khớp với nhau, d = m.Z   Số răng: Z=d/m Bước răng (Circular Pitch): là độ dài cung giữa 2 profin của 2 răng kề nhau đo trên vòng chia, P=m. π Modun: là thông số quan trọng nhất của bánh răng, m = P/π ; ha=m. Chiều cao răng (whole depth): là khoảng cách hướng tâm giữa vòng đỉnh và vòng chia; h=ha + hf=2.25m, trong đó ha=1 m, hf=1,25 Chiều dày răng (w

Sổ tay tiếng anh kỹ thuật [pdf]

Giới thiệu nội dung cuốn sách "Sổ tay tiếng anh kỹ thuật"  Nhu cầu học tiếng anh trong các nghành kỹ thuật ngày càng tăng trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu đó, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách này. Nội dung cuốn sách bao gồm Phần mở đầu, phần thuật ngữ và phần số liệu. - Phần mở đầu nhóm tác giả giới thiệu lối phiên âm quốc tế mới nhất - Phần các thuật ngữ được phân loại theo từng chủ đề bao quát trong nghành cơ khí, từ vẽ kỹ thuật đến nguyên lý máy… - Phần số liệu gồm các hình vẽ, các bảng tiêu chuẩn… Link tải: Tại đây  hoặc tại đây ----- Xin chào bạn! Nếu bạn đang thích trang web của chúng tôi và thấy các bài viết của chúng tôi hữu ích, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển tài nguyên và cung cấp cho bạn nội dung có giá trị hơn nữa.  Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi.  Nguyễn Thanh Sơn

Nghe Podcast Bảo Dưỡng Cơ Khí